Iet uz pamatdaļu

Vai mūsu nāves diena ir iepriekš noteikta?

Vai mūsu nāves diena ir iepriekš noteikta?

Bībeles atbilde

 Nē, nav nekāda iepriekš nolikta laika, kad mums ir jāmirst. Bībele nemāca ticēt liktenim, bet tajā ir teikts, ka cilvēka dzīves ilgumu bieži vien ietekmē ”laiks un apstākļi”. (Salamans Mācītājs 9:11.)

Vai Bībelē nav teikts, ka ir ”savs laiks mirt”?

 Jā, Salamana Mācītāja 3:2 ir rakstīts: ”Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt; savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut.” Tomēr šī Bībeles panta konteksts norāda uz to, ka šeit ir runa par ierastajiem dzīves cikliem. (Salamans Mācītājs 3:1—8.) Dievs mums katram nav noteicis nāves dienu, līdzīgi kā viņš nav nolicis noteiktu laiku, kad zemniekam ir ”laiks dēstīt”. Šo Bībeles pantu galvenā doma ir tā, ka mums jāsargās veltīt pārlieku daudz laika laicīgiem mērķiem, kuru dēļ mēs atstātu novārtā savas attiecības ar Radītāju. (Salamans Mācītājs 3:11; 12:1, 13.)

Pagarināt dzīves ilgumu ir iespējams

 Neraugoties uz dzīves nenoteiktību, mēs bieži vien varam pagarināt dzīves ilgumu, pieņemot gudrus lēmumus. Bībelē ir teikts: ”Gudro mācība dzīvības avots — lai izbēgtu no nāves slazdiem.” (Salamana Pamācības 13:14, LB-2012.) Arī Mozus izraēliešiem teica, ka viņi varēs ”ilgi dzīvot”, ja klausīs Dieva likumiem. (5. Mozus 6:2.) Turpretī nepareiza un neapdomīga rīcība var padarīt mūsu dzīvi īsāku. (Salamans Mācītājs 7:17.)

 Bet, lai cik gudri un apdomīgi mēs būtu, no nāves izvairīties mēs nevaram. (Romiešiem 5:12.) Tomēr tā nebūs vienmēr, jo Bībelē ir solīts, ka pienāks laiks, kad ”nāves vairs nebūs.” (Atklāsmes 21:4.)