Iet uz pamatdaļu

Kāpēc pastāv tik daudz kristīgo konfesiju?

Kāpēc pastāv tik daudz kristīgo konfesiju?

Bībeles atbilde

Cilvēki ir izmantojuši Jēzus Kristus mācības, lai izveidotu dažādas tā dēvētās kristīgās konfesijas. Tomēr Bībele māca, ka pastāv tikai viena patiesa kristietības forma. Tālāk ir minēti trīs iemesli, kas ļauj izdarīt šādu secinājumu.

  1. Jēzus teica, ka viņš māca patiesību, un arī agrīnie kristieši savu ticību uzskatīja par patiesību. (Jāņa 8:32; 2. Pētera 2:2; 2. Jāņa 4; 3. Jāņa 3.) Viņu teiktais parāda, ka cilvēki, kuri izplata uzskatus, kas ir pretrunā ar Jēzus mācībām, nav patiesie kristieši.

  2. Bībele māca, ka visiem kristiešiem ir jārunā saskanīgi. (1. Korintiešiem 1:10.) Tomēr daudzām kristīgajām konfesijām ir domstarpības par tādām pamatmācībām kā, piemēram, ko nozīmē būt kristietim. Tāpēc tām visām nevar būt taisnība. (1. Pētera 2:21.)

  3. Jēzus pravietoja, ka daudzi sevi sauks par kristiešiem, bet neklausīs viņa pavēlēm, un tāpēc viņš šos cilvēkus atraidīs. (Mateja 7:21—23; Lūkas 6:46.) Viņš paredzēja, ka daudzus maldinās reliģiskie vadītāji, kas savtīgu interešu sasniegšanai izkropļos patieso pielūgsmi. (Mateja 7:15.) Tāpat tika paredzēts, ka citi cilvēki labprātāk izvēlēsies reliģijas, kuras faktiski ir tikai kristietības ”imitācija”, jo māca to, kas glaimo šo cilvēku ausīm, nevis Bībelē atrodamo patiesību. (2. Timotejam 4:3, 4.)

Savā līdzībā par kviešiem un nezālēm Jēzus paredzēja plašu atkrišanu no patiesās kristietības. (Mateja 13:24—30, 36—43.) Ilgu laika posmu patiesos kristiešus nevarētu atšķirt no viltus kristiešiem. Kā jau bija teicis Jēzus, atkrišana izplatījās pēc apustuļu nāves. (Apustuļu darbi 20:29, 30.) Kaut arī atkritēju mācības var atšķirties, visas tā saucamās kristīgās konfesijas ir ”novērsušās no patiesības”. (2. Timotejam 2:18.)

Jēzus norādīja, ka ar laiku būs skaidri pamanāma atšķirība starp patiesajiem un viltus kristiešiem. Šis paredzējums ir piepildījies mūsu laikā, kas tiek saukts par ”laikmeta nobeigumu”. (Mateja 13:30, 39.)