Bībeles atbilde

Jēzus kristiešiem nedeva norādījumus par to, vai laist pasaulē bērnus vai ne. Arī neviens no Jēzus mācekļiem šajā jautājumā neizvirzīja nekādus likumus. Tāpat nekur Bībelē nav tieši nosodītas dzimstības regulēšanas metodes. Uz šo jautājumu var attiecināt principu: ”Ikviens no mums sniegs Dievam norēķinu par sevi.” (Romiešiem 14:12.)

Tāpēc dzīvesbiedri paši var lemt, vai viņiem būs bērni vai ne. Tāpat viņi var plānot, cik daudz bērnu viņiem būs un kad viņi tos laidīs pasaulē. Ja dzīvesbiedri to vēlas, viņi var izsargāties no grūtniecības, izmantojot kontracepcijas metodes, kas nav saistītas ar dzīvības iznīcināšanu, — tā ir viņu personiska darīšana un viņu atbildība. (Romiešiem 14:4, 10—13.)