Iet uz pamatdaļu

Ko Dievs no mums vēlas?

Ko Dievs no mums vēlas?

Bībeles atbilde

 Dievs vēlas, lai mēs iepazītu viņu kā personu, tuvotos viņam un no visas sirds viņu iemīlētu un kalpotu viņam. (Mateja 22:37, 38; Jēkaba 4:8.) To, kā pildīt Dieva gribu, var uzzināt, pārdomājot Jēzus dzīvi un mācības. (Jāņa 7:16, 17.) Jēzus dzīvoja pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu, un viņš pats par savas dzīves mērķi teica: ”Es esmu atnācis.., lai pildītu nevis savu gribu, bet tā gribu, kurš mani ir sūtījis.” (Jāņa 6:38.)

Vai ir jāsaņem kāda īpaša zīme no Dieva, lai uzzinātu, ko viņš no mums vēlas?

 Nē, tā nav. Tas, ko Dievs grib pavēstīt cilvēkiem, ir ietverts Bībelē. Šajā grāmatā ir viss, kas vajadzīgs, lai mēs būtu ”pilnīgi sagatavoti ikvienam labam darbam”. (2. Timotejam 3:16, 17.) Dievs vēlas, lai mēs noskaidrotu viņa gribu, iedziļinādamies Bībelē un likdami lietā ”savas prāta spējas”. (Romiešiem 12:1, 2; Efesiešiem 5:17.)

Vai ir iespējams darīt to, ko Dievs no mums vēlas?

 Jā, tas ir iespējams, jo Bībelē ir teikts: ”Viņa likumi nav apgrūtinoši.” (1. Jāņa 5:3.) Protams, tas nenozīmē, ka ievērot viņa likumus vienmēr ir viegli. Bet ieguvums, ko dod Dieva gribas pildīšana, ar uzviju atsver jebkādas ieguldītās pūles. Jēzus teica: ”Laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda.” (Lūkas 11:28.)