Iet uz pamatdaļu

Vai ir iespējams zināt, kurš piedalījās Bībeles rakstīšanā?

Vai ir iespējams zināt, kurš piedalījās Bībeles rakstīšanā?

Bībeles atbilde

 Daudzi cilvēki domā, ka nav iespējams droši zināt, kas sarakstīja Bībeli. Taču Bībelē daudzviet ir tieši pateikts, kurš ir sarakstījis kādu tās daļu. Dažas no tās daļām sākas ar tādiem vārdiem kā ”Nehemijas, Hahaljas dēla, vārdi”, ”Jesajas, Amoca dēla, nākotnes iztēlojumi” un ”tā Kunga vārds, kas atklājies Joēlam”. (Nehemijas 1:1; Jesajas 1:1; Joēla 1:1.)

 Lielākā daļa Bībeles rakstītāju skaidri atzina, ka viņi raksta vienīgā patiesā Dieva — Jehovas — vārdā un ka Dievs viņus vada. Pravieši, kas uzrakstīja Ebreju rakstus (”Veco Derību”), vairāk nekā 300 reižu ir lietojuši frāzi: ”Tā saka tas Kungs [”Jehova”, NW].” (Amosa 1:3; Mihas 3:5; Nahuma 1:12.) Citi Bībeles rakstītāji saņēma vēsti no Dieva ar eņģeļu starpniecību. (Cakarijas 1:7, 9.)

 Bībeli uzrakstīja aptuveni 40 vīrieši 1600 gadu ilgā laikposmā. Daži no viņiem uzrakstīja vairākas Bībeles grāmatas. Bībele patiesībā ir miniatūra bibliotēka. Tā sastāv no 39 Ebreju rakstu grāmatām, ko daudzi dēvē par ”Veco Derību”, un 27 Grieķu rakstu grāmatām, ko sauc par ”Jauno Derību”.