Iet uz pamatdaļu

Kas nonāk ellē?

Kas nonāk ellē?

Bībeles atbilde

 Elle (šeʼṓl un hāídēs Bībeles oriģinālvalodās) nozīmē vienkārši pazemi jeb kapu, nevis ugunīgu mocību vietu. Kas nonāk ellē? Tajā nonāk gan labi, gan slikti cilvēki. (Ījaba 14:13; Psalms 9:18.) Bībelē teikts, ka šī ir simboliska vieta, kur nonāk visi mirušie — ”sapulcēšanās vieta, kas domāta kā beidzamā visām dzīvajām būtnēm”. (Ījaba 30:23.)

 Arī Jēzus pēc savas nāves nonāca ellē. Taču ”Kristus netika atstāts ellē”, jo Dievs piecēla viņu no nāves. (Apustuļu darbi 2:31, 32, EAD.)

Vai elle pastāvēs mūžīgi?

 Dieva spēkā Jēzus Kristus atjaunos dzīvību visiem cilvēkiem, kas atrodas ellē. (Jāņa 5:28, 29; Apustuļu darbi 24:15.) Atklāsmes 20:13 lasāmajā pravietojumā par nākotnē gaidāmo augšāmcelšanu ir teikts, ka ”nāve un elle atdeva savus mirušos, kas tanīs bija”. (Jaunā Derība V. Strelēvica tulkojumā.) Pēc tam, kad elle tiks iztukšota, tā vairs nepastāvēs un neviens vairs nekad tajā nenonāks, jo ”nāves vairs nebūs”. (Atklāsmes 21:3, 4; 20:14.)

 Taču ne visi, kas nomirst, nonāk ellē. Kā paskaidrots Bībelē, dažu cilvēku sirdī ļaunums ir tik ļoti nostiprinājies, ka grēku nožēla viņiem nav iespējama. (Ebrejiem 10:26, 27.) Kad nomirst šāds cilvēks, viņš nonāk nevis ellē, bet gan Gehennā, kas simbolizē mūžīgu iznīcību. (Mateja 5:29, 30.) Piemēram, Jēzus norādīja, ka daži liekulīgi reliģiskie vadītāji, kas dzīvoja viņa laikā, nonāks Gehennā. (Mateja 23:27—33.)