Iet uz pamatdaļu

Kas ir Dieva valstība?

Kas ir Dieva valstība?

Bībeles atbilde

 Dieva valstība ir reāla valdība, ko ir izveidojis Dievs Jehova. Bībelē ”Dieva valstība” ir saukta arī par ”debesu valstību”, jo tā valda no debesīm. (Marka 1:14, 15; Mateja 4:17.) Lai gan Dieva valstība kaut kādā ziņā ir līdzīga cilvēku valdībām, tā ir daudz pārāka par jebkuru cilvēku izveidotu valdību.

  •   Valdnieki. Dievs par savas valstības ķēniņu ir iecēlis Jēzu Kristu un ir viņam piešķīris tādu varu, kādas nav un nebūs nevienam valdniekam no cilvēku vidus. (Mateja 28:18.) Jēzus savu varu izmantos tikai labiem mērķiem, jo viņš ir apliecinājis, ka ir uzticams un līdzjūtīgs vadītājs. (Mateja 4:23; Marka 1:40, 41; 6:31—34; Lūkas 7:11—17.) Dieva vadībā Jēzus ir izraudzījies cilvēkus no visām tautām, kas kopā ar viņu no debesīm ”valdīs pār zemi”. (Atklāsmes 5:9, 10.)

  •   Ilgums. Pretēji cilvēku valdībām, kas nomaina cita citu, Dieva valstība ”pastāvēs nesagrauta mūžīgi”. (Daniēla 2:44.)

  •   Pavalstnieki. Ikviens, kas pilda Dieva gribu, var būt Dieva valstības pavalstnieks, lai arī kāda būtu viņa izcelsme vai tautība. (Apustuļu darbi 10:34, 35.)

  •   Likumi. Dieva valstības likumi ne tikai aizliedz nepareizu rīcību, bet arī veido pavalstniekos augstas morāles normas. Piemēram, Bībelē ir teikts: ””Mīli Jehovu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.” Tas ir svarīgākais un pirmais bauslis. Otrais, kas ir tam līdzīgs, ir šāds: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.”” (Mateja 22:37—39.) Mīlestība pret Dievu un tuvāko mudina Dieva valstības pavalstniekus uz rīcību, kas nāk par labu citiem.

  •   Izglītība. Dieva valstība saviem pavalstniekiem ir izvirzījusi augstas prasības, un tā māca viņus, kā viņi var atbilst šīm prasībām. (Jesajas 48:17, 18.)

  •   Mērķis. Dieva valstības valdnieki nekļūst bagāti uz tās pavalstnieku rēķina. Dieva valstība īstenos Dieva gribu un viņa solījumu, ka cilvēki, kas mīl Dievu, dzīvos mūžīgi paradīzē uz zemes. (Jesajas 35:1, 5, 6; Mateja 6:10; Atklāsmes 21:1—4.)