Bībeles atbilde

Bībelē par tetovēšanos ir runāts tikai vienu reizi. 3. Mozus 19:​28 ir rakstīts: ”Jums nebūs . . iegriezt zīmes savā miesā nedz savās miesās iededzināt rakstus.” Dievs izraēliešu tautai deva šo norādījumu, lai viņi atšķirtos no kaimiņu tautām, kas tetovēja uz ādas savu dievu vārdus un simbolus. (5. Mozus 14:⁠2.) Kaut arī bauslība, kas tika dota izraēliešiem, neattiecas uz kristiešiem, mums ir nopietni jāpārdomā princips, kas ir šī likuma pamatā.

Vai kristiešiem ir pieņemami tetovēties?

Tālāk minētie Bībeles fragmenti palīdzēs pārdomāt šo jautājumu.

  • ”Lai sievietes ģērbjas kārtīgi, pieticīgi.” (1. Timotejam 2:⁠9.) Šis princips ir attiecināms gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem. Mums būtu jāapliecina cieņa pret citu jūtām, un nebūtu pareizi, ja ar savu ārējo izskatu mēs sev pievērstu nevajadzīgu uzmanību.

  • Daži tetovējas, jo vēlas apliecināt sevi vai pierādīt savu neatkarību, savukārt citi tā cenšas parādīt, ka paši ir noteicēji pār savu ķermeni. Tomēr Bībelē kristieši tiek mudināti: ”Nododiet savu ķermeni par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri — tā jūs kalposiet, liekot lietā savas prāta spējas.” (Romiešiem 12:⁠1.) ”Lieciet lietā savas prāta spējas”, lai analizētu iemeslus, kāpēc jūs vēlaties tetovēties. Ja jūs vēlaties tetovēties kāda untuma dēļ vai tāpēc, lai apliecinātu savu piederību kādai cilvēku grupai, ir vērts atcerēties, ka jūtas vai vēlmes var mainīties, bet tetovējums paliks. Pārdomas par saviem motīviem palīdzēs pieņemt gudru lēmumu. (Salamana Pamācības 4:⁠7.)

  • ”Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks.” (Salamana Pamācības 21:⁠5.) Lēmums par tetovēšanos bieži tiek pieņemts steigā, bet tas var ilgstoši ietekmēt attiecības ar citiem un izredzes atrast darbu. Tāpat ir jāņem vērā, ka tetovējumu likvidēšana ir dārga un sāpīga. Pētījumi, kā arī fakts, ka tetovējumu noņemšanas bizness plaukst, liecina, ka daudzi, kas pieņēmuši lēmumu tetovēties, beigu beigās to ir nožēlojuši.