Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Bībelē ir aizliegta seksuāla bauda?

Vai Bībelē ir aizliegta seksuāla bauda?

Bībeles atbilde

Nē, nav aizliegta. No Bībeles var redzēt, ka tā ir Dieva dāvana, ko viņš sagādājis laulātiem pāriem. Dievs radīja cilvēkus — ”vīrieti un sievieti” —, un viņš redzēja, ka viss, ko viņš bija radījis, ir ”ļoti labs”. (1. Mozus 1:​27, 31.) Savienojot laulībā pirmo sievieti un vīrieti, Dievs teica, ka ”tie kļūs par vienu miesu”. (1. Mozus 2:⁠24.) Šāda savienība nozīmēja, ka starp viņiem būs gan ciešas emocionālas saites, gan fiziska tuvība.

Lūk, kā Bībelē ir aprakstīts, kādu prieku vīrs var izjust attiecībās ar sievu: ”Priecājies par savu sev jau jaunībā izraudzīto sievu! . . pieglaudies allažiņ pie viņas krūtīm un ielīksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību!” (Salamana Pamācības 5:​18, 19.) Dievs vēlas, lai arī sievai intīma tuvība ar vīru dāvātu prieku. Bībelē teikts: ”Lai vīrs pilda laulības pienākumu pret sievu, un sieva — pret vīru.” (1. Korintiešiem 7:⁠3.)

Kas jāņem vērā

Seksuālas attiecības Dievs ir paredzējis tikai laulātiem pāriem, kā redzams no Vēstules ebrejiem, 13. nodaļas 4. panta: ”Ikviens lai godā laulību, un laulības gulta lai ir neaptraipīta, jo Dievs tiesās netiklos un laulības pārkāpējus.” Vīram un sievai jābūt uzticīgiem viens otram. Viņi gūst īpašu prieku laulībā, ja nevis izdabā savām savtīgajām vēlmēm, bet seko Bībeles principam: ”Lielāka laime ir dot nekā ņemt.” (Apustuļu darbi 20:⁠35.)