Bībeles atbilde

Saskaņā ar Dieva nodomu, seksuālas attiecības ir pieļaujamas vienīgi laulībā starp vīrieti un sievieti. (1. Mozus 1:​27, 28; 3. Mozus 18:​22; Salamana Pamācības 5:​18, 19.) Bībelē ir nosodītas seksuālas attiecības starp cilvēkiem, kas nav vīrs un sieva, vienalga, vai tās ir homoseksuālas vai heteroseksuālas. (1. Korintiešiem 6:⁠18.) Tas sevī ietver dzimumaktu, otras personas dzimumorgānu kairināšanu, kā arī orālo un anālo seksu.

Kaut gan Bībelē homoseksuāli sakari ir nosodīti, tajā nav atbalstīta naidīga attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem jeb homofobija. Tieši otrādi — kristieši tiek mudināti ”godāt visus”. (1. Pētera 2:​17, Bībeles 2012. gada izdevums.)

Vai cilvēks var būt homoseksuāls jau no dzimšanas?

Bībelē nav skaidrots, kādu iemeslu dēļ rodas homoseksuālas tieksmes, taču tajā ir atzīts, ka mēs visi piedzimstam ar noslieci pārkāpt Dieva likumus. (Romiešiem 7:​21⁠—⁠25.) Kaut arī Bībelē nav runāts par homoseksuālu tieksmju cēloņiem, viendzimuma attiecības tajā ir stingri nosodītas.

Kas jādara cilvēkam, kam ir homoseksuālas tieksmes, lai viņš būtu patīkams Dievam?

Bībelē teikts: ”Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri.” (Kolosiešiem 3:​5, LB-2012.) Lai izskaustu nepareizas vēlmes, kas var pamudināt uz grēcīgu rīcību, ir jāvalda pār savām domām. Ja mēs pastāvīgi pildām savu prātu ar to, kas ir labs, tīrs un pareizs, mums būs vieglāk pārvarēt nepareizas noslieces. (Filipiešiem 4:​8; Jēkaba 1:​14, 15.) Sākumā cīņa ar šīm nosliecēm var prasīt lielas pūles, tomēr ar laiku kļūs vieglāk. Dievs apsola mums palīdzēt ”atjaunoties savā domāšanā”. (Efesiešiem 4:​22⁠—⁠24.)

Līdzīgu cīņu par to, lai atbilstu Bībeles normām, izcīna miljoniem cilvēku, kam ir heteroseksuāla orientācija. Piemēram, tie, kuriem ir maz izredžu apprecēties, vai precēti cilvēki, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ nevar būt seksuālas attiecības ar dzīvesbiedru, ir apņēmušies kontrolēt savas seksuālās vēlmes. Neskatoties uz grūtībām, kas viņiem jāpieredz, viņi var būt laimīgi. Tas ir iespējams arī cilvēkiem ar homoseksuālām tieksmēm, ja vien viņi no sirds vēlas būt patīkami Dievam. (5. Mozus 30:⁠19.)