Iet uz pamatdaļu

Kad tika uzrakstīti Jēzus dzīves apraksti?

Kad tika uzrakstīti Jēzus dzīves apraksti?

Bībeles atbilde

 Apustulis Jānis par paša sastādīto Jēzus dzīves aprakstu rakstīja: ”Par to stāsta tas, kurš pats to ir redzējis, un viņa liecība ir patiesa. Viņš zina, ka saka patiesību, lai arī jūs ticētu.” (Jāņa 19:35.)

 Viens no iemesliem, kāpēc var uzticēties Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijiem, ir tāds, ka tie ir uzrakstīti laikā, kad daudzi viņu aprakstīto notikumu aculiecinieki vēl bija dzīvi. Daļa speciālistu uzskata, ka Mateja evaņģēlijs ir sarakstīts ap mūsu ēras 41. gadu, kad ritēja tikai astotais gads kopš Kristus nāves. Citi sliecas domāt, ka tas ir rakstīts nedaudz vēlāk, bet kopumā tiek atzīts, ka visas Grieķu rakstu (”Jaunās Derības”) grāmatas ir tapušas mūsu ēras pirmajā gadsimtā.

 Tajā laikā vēl bija dzīvi Jēzus dzīves, nāves un augšāmcelšanas aculiecinieki, kas varēja apstiprināt evaņģēlijos aprakstīto notikumu patiesumu. Viņi būtu varējuši atmaskot visus sagrozījumus un neprecizitātes. Profesors Frederiks Brūss raksta: ”Viena no apustuļu sludināšanas spēcīgākajām pusēm bija tā pārliecība, ar kādu viņi atsaucās uz to, kas bija zināms viņu klausītājiem; viņi teica ne vien: ”Tam mēs esam liecinieki,” bet arī: ”Kā jūs paši zināt.” (Apustuļu darbi 2:22.)”