Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kāpēc cilvēki mirst?

Kāpēc cilvēki mirst?

Bībeles atbilde

Ir dabiski domāt par to, kāpēc cilvēki mirst, jo īpaši, kad zaudējam tuvinieku. Bībelē ir teikts: ”Dzelonis, kas nes nāvi, ir grēks.” (1. Korintiešiem 15:⁠56.)

Kāpēc cilvēki grēko un mirst?

Pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, zaudēja dzīvību tādēļ, ka grēkoja pret Dievu. (1. Mozus 3:​17⁠—⁠19.) Nāve bija vienīgais iespējamais iznākums viņu dumpim pret Dievu, jo pie viņa ir ”dzīvības avots”. (Psalms 36:​10; 1. Mozus 2:⁠17.)

Ādama grēku mantoja visi viņa pēcnācēji. Bībelē var lasīt: ”Viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, un tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir grēkojuši . . .” (Romiešiem 5:⁠12.) Cilvēki mirst tāpēc, ka viņi grēko. (Romiešiem 3:⁠23.)

Kā nāve tiks likvidēta

Dievs ir apsolījis, ka savā laikā ”nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem”. (Jesajas 25:⁠8.) Lai likvidētu nāvi, viņam ir jālikvidē tās cēlonis — grēks. Dievs to darīs ar Jēzus Kristus starpniecību, kas ”paņem prom pasaules grēku”. (Jāņa 1:​29; 1. Jāņa 1:⁠7.)