Iet uz pamatdaļu

Kāpēc cilvēki mirst?

Kāpēc cilvēki mirst?

Bībeles atbilde

 Ir dabiski domāt par to, kāpēc cilvēki mirst, jo īpaši, kad zaudējam tuvinieku. Bībelē ir teikts: ”Dzelonis, kas nes nāvi, ir grēks.” (1. Korintiešiem 15:56.)

Kāpēc cilvēki grēko un mirst?

 Pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, zaudēja dzīvību tādēļ, ka grēkoja pret Dievu. (1. Mozus 3:17—19.) Nāve bija vienīgais iespējamais iznākums viņu dumpim pret Dievu, jo pie viņa ir ”dzīvības avots”. (Psalms 36:10; 1. Mozus 2:17.)

 Ādama grēku mantoja visi viņa pēcnācēji. Bībelē var lasīt: ”Viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, un tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir grēkojuši...” (Romiešiem 5:12.) Cilvēki mirst tāpēc, ka viņi grēko. (Romiešiem 3:23.)

Kā nāve tiks likvidēta

 Dievs ir apsolījis, ka savā laikā ”nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem”. (Jesajas 25:8.) Lai likvidētu nāvi, viņam ir jālikvidē tās cēlonis — grēks. Dievs to darīs ar Jēzus Kristus starpniecību, kas ”paņem prom pasaules grēku”. (Jāņa 1:29; 1. Jāņa 1:7.)