Iet uz pamatdaļu

Vai reliģija, Dievs vai Bībele var man palīdzēt, ja jūtos neapmierināts ar dzīvi?

Vai reliģija, Dievs vai Bībele var man palīdzēt, ja jūtos neapmierināts ar dzīvi?

Bībeles atbilde

 Jā, var. Bībele ir sena grāmata, no kuras var smelties gudrību un kurā atrodamas atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem dzīvē. Tā var palīdzēt justies labāk un būt apmierinātākam ar dzīvi. Apskatīsim dažus jautājumus, uz kuriem tā sniedz atbildes.

  1.   Vai pastāv Radītājs? Bībelē teikts, ka Dievs ”ir radījis visu”. (Atklāsmes 4:11.) Būdams Radītājs, Dievs zina, kas mums vajadzīgs, lai mēs justos labi un būtu gandarīti par savu dzīvi.

  2.   Vai Dievs gādā par mums? Dievs nav vienaldzīgs pret cilvēkiem. Bībelē par Dievu lasāmi šādi vārdi: ”Viņš nav tālu nevienam no mums.” (Apustuļu darbi 17:27.) Viņam rūp, kas ar mums notiek, un viņš vēlas mums palīdzēt, lai mūsu dzīve būtu sekmīga. (Jesajas 48:17, 18; 1. Pētera 5:7.)

  3.   Kā zināšanas par Dievu var palīdzēt justies labāk? Dievs ir radījis mūs ar ”garīgām vajadzībām”, tāpēc mēs vēlamies saprast, kāda ir dzīves jēga. (Mateja 5:3.) Un tāpēc mūsos ir arī vēlme iepazīt mūsu Radītāju un izveidot ar viņu tuvas attiecības. Dievs atbildēs uz jūsu centieniem iepazīt viņu, jo Bībelē ir teikts: ”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8.)

 Miljoniem cilvēku ir pārliecinājušies, ka, cenšoties veidot draudzību ar Dievu, ir uzlabojusies viņu dzīves kvalitāte. Kaut arī zināšanas par Dievu neatbrīvo no visām problēmām, viņa gudrība, kas atrodama Bībelē, palīdz

  •   ģimenēm kļūt laimīgākām;

  •   veidot labas attiecības ar citiem;

  •   tikt galā ar dažādām problēmām, piemēram, depresiju, naudas grūtībām un hronisku slimību.

 Daudzas reliģijas apgalvo, ka izmanto Bībeli, tomēr to piekritēji nedzīvo saskaņā ar tās mācībām. Turpretī reliģija, kas stingri turas pie Bībeles normām, var palīdzēt jums iepazīt Dievu.