Bībeles atbilde

Ar Jēzus upura palīdzību Dievs atbrīvo vai glābj cilvēci no grēka un nāves. Bībelē Jēzus izlietās asinis tiek attiecinātas uz izpirkuma maksu. (Efesiešiem 1:7; 1. Pētera 1:18, 19.) Jēzus teica, ka ir atnācis, lai ”atdotu savu dvēseli par izpirkumu daudzu labā”. (Mateja 20:28.)

Kāpēc bija vajadzīgs ”izpirkums daudzu labā”?

Pirmais cilvēks, Ādams, tika radīts pilnīgs, bez grēka. Viņam bija iespēja dzīvot mūžīgi, taču viņš to zaudēja, izvēlēdamies nepaklausīt Dievam. (1. Mozus 3:17—19.) Viņa pēcnācējiem tika nodotas grēka sekas — nepilnība. (Romiešiem 5:12.) Kā norādīts Bībelē, šī iemesla dēļ Ādams un viņa pēcnācēji ir ”pārdoti” grēka un nāves verdzībā. (Romiešiem 7:14.) Būdami nepilnīgi, neviens no viņiem nevar atgūt jeb atpirkt to, ko Ādams zaudēja. (Psalms 49:8, 9.)

Dievs juta līdzi Ādama pēcnācējiem viņu bezcerīgajā situācijā. (Jāņa 3:16.) Tomēr Dieva taisnīgums neļāva ignorēt grēkus vai tos piedot bez pamata. (Psalms 89:15; Romiešiem 3:23—26.) Dievs mīl cilvēkus, tāpēc viņš ir sagādājis likumīgu līdzekli, kas nepieciešams, lai viņu grēki ne tikai tiktu piedoti, bet arī iznīcināti. (Romiešiem 5:6—8.) Izpirkums ir šis likumīgais pamats.

Ko ietver izpirkums?

Bībelē jēdziens ”izpirkums” ietver šādus trīs aspektus:

  1. Tā ir maksa. (4. Mozus 3:46, 47.)

  2. Tas ir saistīts ar atbrīvošanu vai atpirkšanu. (2. Mozus 21:30.)

  3. Tas atbilst vērtībai, par kuru tiek maksāts vai kuru sedz. *

Apskatīsim, kā šie aspekti attiecas uz Jēzus Kristus izpirkuma upuri.

  1. Maksa. Bībelē ir teikts, ka kristieši ir ”nopirkti par dārgu maksu”. (1. Korintiešiem 6:20; 7:23.) Šī maksa ir Jēzus asinis, ar kurām viņš ir ”nopircis Dievam cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām”. (Atklāsmes 5:8, 9.)

  2. Atbrīvošana. Jēzus upuris sniedz atbrīvošanu no grēka ”pret izpirkumu”. (1. Korintiešiem 1:30; Kolosiešiem 1:14; Ebrejiem 9:15.)

  3. Atbilstība vērtībai. Jēzus upuris pilnībā atbilst Ādama zaudētajai pilnīga cilvēka dzīvībai. (1. Korintiešiem 15:21, 22, 45, 46.) Bībelē ir teikts: ”Kā viena cilvēka [Ādama] nepaklausības dēļ daudzi ir kļuvuši par grēciniekiem, tā arī viena cilvēka [Jēzus Kristus] paklausības dēļ daudzi kļūs taisni.” (Romiešiem 5:19.) Tas paskaidro, kā viena cilvēka nāve var izpirkt daudzus grēciniekus. Jēzus upuris ir ”atbilstošs izpirkums” to labā, kas dara visu iespējamo, lai gūtu no tā labumu. (1. Timotejam 2:5, 6.)

^ 11. rk. Bībeles oriģinālvalodā vārds, kas tulkots ”izpirkums”, ietver domu par cenu vai vērtību, kura tiek maksāta. Piemēram, ebreju valodas darbības vārda kāfar pamatnozīme ir ”pārklāt, nolīdzināt”. Dievs sacīja Noam, lai tas ”iztriepj” (burtiski — ”pārklāj”; tā paša vārda forma) šķirstu ar darvu. (1. Mozus 6:14.) Tas palīdz saprast, ka ar izpirkuma palīdzību var pārklāt jeb nolīdzināt grēkus. (Psalms 65:4.) No darbības vārda atvasinātais lietvārds kōfer attiecas uz atpirkšanas maksu, kas atbilst vērtībai. (2. Mozus 21:30.) Līdzīgi grieķu valodas vārds lýtron, kas parasti tiek tulkots ”izpirkums”, var nozīmēt arī naudas summu, kuru maksāja, lai atbrīvotu karagūstekni vai vergu. (Mateja 20:28.)