Iet uz pamatdaļu

Vai zinātnieki uzskata, ka Jēzus ir reāla vēsturiska persona?

Vai zinātnieki uzskata, ka Jēzus ir reāla vēsturiska persona?

 Zinātniekiem ir stingrs pamats uzskatīt, ka Jēzus ir reāla vēsturiska persona. Britu enciklopēdijā (2002. gada izdevumā) par pirmā un otrā gadsimta vēsturnieku sniegtajām ziņām, kas attiecas uz Jēzu un agrīnajiem kristiešiem, ir sacīts: ”Šie savstarpēji neatkarīgie stāstījumi pierāda, ka senatnē pat kristietības pretinieki nekad neapšaubīja, ka Jēzus ir vēsturiska persona; pirmoreiz, turklāt bez nopietna pamatojuma tas tika apstrīdēts 18. gadsimta beigās, 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā.”

 2006. gadā izdotajā grāmatā Jesus and Archaeology (Jēzus un arheoloģija) ir teikts: ”Mūsdienās neviens cienījams zinātnieks neapšauba faktu, ka ir dzīvojis ebrejs, vārdā Jēzus, Jāzepa dēls; lielākā daļa atzīst, ka ir zināms diezgan daudz par viņa darbību un galvenajām mācībām.”

 Bībelē Jēzus ir atspoguļots kā reāla persona. Tajā ir minēti viņa priekšteču un ģimenes locekļu vārdi. (Mateja 1:1; 13:55.) Vēl Bībelē ir nosauktas augstas amatpersonas, kas bija pie varas Jēzus laikā. (Lūkas 3:1, 2.) Šīs detaļas zinātniekiem ļauj pārliecināties par Bībeles stāstījumu precizitāti.