Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Bībeles atbilde

Dievs ir visa dzīvā Radītājs. (Atklāsmes 4:11.) Tāpēc pirmais cilvēks, kuru Dievs radīja un kuram deva vārdu Ādams, tiek saukts par ”Dieva dēlu”. (Lūkas 3:38.) Bībelē ir arī mācīts, ka Jēzu ir radījis Dievs. Tāpēc arī Jēzus tiek saukts par ”Dieva Dēlu”. (Jāņa 1:49.)

Dievs radīja Jēzu pirms tam, kad viņš radīja Ādamu. Par Jēzu apustulis Pāvils rakstīja: ”Viņš ir neredzamā Dieva attēls, pirmdzimtais no visa radītā.” (Kolosiešiem 1:15.) Jēzus dzīve sākās jau ilgi pirms tam, kad viņš piedzima kādā kūtī Betlēmē. Bībelē ir teikts, ka viņa ”izcelsme meklējama sensenajos laikos, mūžības pirmlaikos”. (Mihas 5:1.) Pirms Jēzus nāca uz zemi un piedzima par cilvēku, viņš bija garīga būtne debesīs, Dieva pirmdzimtais Dēls. Jēzus pats sacīja: ”Es esmu atnācis no debesīm.” (Jāņa 6:38; 8:23.)