Iet uz pamatdaļu

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Bībeles atbilde

Dievs ir visa dzīvā Radītājs. (Atklāsmes 4:11.) Tāpēc pirmais cilvēks, kuru Dievs radīja un kuram deva vārdu Ādams, tiek saukts par ”Dieva dēlu”. (Lūkas 3:38.) Bībelē ir arī mācīts, ka Jēzu ir radījis Dievs. Tāpēc arī Jēzus tiek saukts par ”Dieva Dēlu”. (Jāņa 1:49.)

Dievs radīja Jēzu pirms tam, kad viņš radīja Ādamu. Par Jēzu apustulis Pāvils rakstīja: ”Viņš ir neredzamā Dieva attēls, pirmdzimtais no visa radītā.” (Kolosiešiem 1:15.) Jēzus dzīve sākās jau ilgi pirms tam, kad viņš piedzima kādā kūtī Betlēmē. Bībelē ir teikts, ka viņa ”izcelsme meklējama sensenajos laikos, mūžības pirmlaikos”. (Mihas 5:1.) Pirms Jēzus nāca uz zemi un piedzima par cilvēku, viņš bija garīga būtne debesīs, Dieva pirmdzimtais Dēls. Jēzus pats sacīja: ”Es esmu atnācis no debesīm.” (Jāņa 6:38; 8:23.)