Iet uz pamatdaļu

Kāpēc jālūdz Jēzus vārdā?

Kāpēc jālūdz Jēzus vārdā?

Bībeles atbilde

 Dievs jālūdz Jēzus vārdā tāpēc, ka tas ir vienīgais paša Dieva noteiktais veids, kā mēs varam viņam tuvoties. Jēzus teica: ”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nonākt pie Tēva citādi kā vien caur mani.” (Jāņa 14:6.) Vēl saviem uzticīgajiem apustuļiem Jēzus sacīja: ”Patiesi, patiesi, es jums saku: ja jūs Tēvam kaut ko lūgsiet, viņš jums to dos manā vārdā.” (Jāņa 16:23.)

Citi iemesli, kāpēc jālūdz Jēzus vārdā

  •   Mēs godājam Jēzu un viņa Tēvu — Dievu Jehovu. (Filipiešiem 2:9—11.)

  •   Mēs apliecinām savu pateicību par Dieva sagādāto Jēzus upuri, kas cilvēkiem ļauj iegūt glābšanu. (Mateja 20:28; Apustuļu darbi 4:12.)

  •   Mēs atzīstam, ka Jēzus ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. (Ebrejiem 7:25.)

  •   Mēs augstu vērtējam Jēzus kalpošanu, ko viņš veic, būdams augstais priesteris, lai palīdzētu mums iegūt Dieva atzinību. (Ebrejiem 4:14—16.)