Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kas Bībelē teikts par Helovīna izcelsmi?

Kas Bībelē teikts par Helovīna izcelsmi?

Bībeles atbilde

Bībelē Helovīns netiek pieminēts. Taču gan Helovīna izcelsme, gan ar to saistītās mūsdienu tradīcijas liecina, ka šo svētku pamatā ir viltus mācības par mirušajiem un neredzamajiem gariem, tas ir, dēmoniem. (Skat.  ”Helovīna vēsture un tradīcijas”.)

Bībelē ir lasāms brīdinājums: ”Lai starp jums neatrodas neviens, kas . . izsauc garus, ir . . mirušo iztaujātājs.” (5. Mozus 18:​10⁠—​12, LB-2012.) Kaut arī daži uzskata Helovīnu par nevainīgu izklaidi, Bībele norāda, ka ar to saistītās paražas par nevainīgām nevar nosaukt. 1. vēstulē korintiešiem, 10. nodaļas 20. un 21. pantā, ir rakstīts: ”Es negribu, ka jūs būtu ļauno garu līdzdalībnieki. Jūs nevarat būt Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki.” (Jaunā Derība V. Strelēvica tulkojumā.)

 Helovīna vēsture un tradīcijas

  1. Samhains. Saskaņā ar enciklopēdiju The World Book Encyclopedia, Helovīna pirmsākumi meklējami ”pagāniskos svētkos, ko svinēja senie ķelti pirms 2000 gadiem”. ”Ķelti ticēja, ka ap šo laiku mirušie var staigāt dzīvo starpā un dzīvie var sarunāties ar mirušajiem.” Taču Bībelē ir skaidri teikts, ka mirušie ”nezina vairāk nekā”. (Salamans Mācītājs 9:⁠5.) Tātad viņi nevar sazināties ar dzīvajiem.

  2. Helovīna kostīmi un saldumu diedelēšana. Saskaņā ar grāmatā Halloween—An American Holiday, An American History rakstīto, daži ķelti ģērbās atbaidošos tērpos, lai gari, kas klaiņoja pa zemi, viņus uzskatītu par savējiem un nenodarītu viņiem neko ļaunu. Citi ziedoja gariem saldumus, lai tos pielabinātu. Viduslaiku Eiropā katoļu garīdzniecība pārņēma vietējo pagānu paražas un mudināja ticīgos visu svēto dienas priekšvakarā staigāt pa mājām, valkājot dažādus kostīmus un diedelējot mazas dāvanas. Savukārt Bībele māca, ka nav pieļaujams apvienot Dieva pielūgsmi ar viltus reliģiju tradīcijām. (2. Korintiešiem 6:⁠17.)

  3. Spoki, vampīri, vilkači, raganas un dzīvie miroņi. Kādā izdevumā ir teikts, ka visi šie mošķi jau izsenis tiek saistīti ar ļauno garu pasauli. (Halloween Trivia.) Bībelē ir skaidri rakstīts, ka mums ir jāpretojas ļaunajiem gariem, nevis jāsvin svētki tiem par godu. (Efesiešiem 6:⁠12.)

  4. Ķirbji. Viduslaiku Britānijā ”diedelnieki staigāja pa mājām un piedāvāja aizlūgt par mirušajiem, pretī prasot ēdienu”, un viņi nēsāja līdzi ”laternas no izdobtiem rāceņiem, kuru iekšpusē novietotās sveces simbolizēja šķīstītavā ieslodzītās dvēseles”. (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night.) Citi apgalvo, ka laternas izmantoja, lai atbaidītu ļaunos garus. 19. gadsimta sākumā Ziemeļamerikā rāceņu vietā sāka izmantot ķirbjus, jo tie bija plašāk izplatīti un tos bija vieglāk izgrebt. Šo tradīciju pamatā ir mācības par nemirstīgu dvēseli un šķīstītavu, kā arī paradums lūgt par mirušajiem – bet tas viss ir pretrunā ar Bībeli. (Ecēhiēla 18:⁠4.)