Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai elle ir mūžīgu mocību vieta?

Vai elle ir mūžīgu mocību vieta?

Bībeles atbilde

Dažos Bībeles tulkojumos vārds ”elle” ir lietots, tulkojot ebreju vārdu šeʼṓl un tā ekvivalentu grieķu valodā hāídēs, un tie abi apzīmē simbolisku vietu, kur nonāk mirušie. (Psalms 16:​10; Apustuļu darbi 2:⁠27.) Daudzi cilvēki tic, ka pastāv ugunīga elle, kā attēlots blakus redzamajā zīmējumā. Tomēr Bībele māca pavisam ko citu.

  1. Mirušie ir bez apziņas, tāpēc nevar just sāpes. ”Pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.” (Salamans Mācītājs 9:⁠10.)

  2. ”Ellē” jeb pazemē nokļūst labi cilvēki. Dievam uzticīgie kalpi, piemēram, Jēkabs un Ījabs, zināja, ka nokļūs ellē. (1. Mozus 37:​35; Ījaba 14:⁠13.)

  3. Sods par grēku ir nāve, nevis mocības elles ugunīs. ”Tas, kas nomiris, ir atbrīvots no grēka.” (Romiešiem 6:⁠7.)

  4. Mūžīgas mocības ir pretrunā Dieva taisnīgumam. (5. Mozus 32:⁠4.) Kad pirmais cilvēks Ādams sagrēkoja, Dievs viņam teica, ka sods par to būs beigas viņa eksistencei: ”Tu esi puteklis, un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties.” (1. Mozus 3:⁠19.) Dievs būtu melojis, ja patiesībā Ādams nonāktu ugunīgā ellē.

  5. Dievam nav pieņemama doma par mūžīgām mocībām. Mācība par to, ka Dievs soda cilvēkus ugunīgā ellē, ir pretrunā ar Bībelē lasāmo apgalvojumu, ka ”Dievs ir mīlestība”. (1. Jāņa 4:​8; Jeremijas 7:⁠31.)

 

Uzzināt vairāk

LABA VĒSTS NO DIEVA

Vai mirušajiem ir cerība atgriezties dzīvē?

Kas notiek pēc nāves? Vai mēs kādreiz satiksim savus tuviniekus, kas ir miruši?