Iet uz pamatdaļu

Kāda ir dzīves jēga?

Kāda ir dzīves jēga?

Bībeles atbilde

 Daudzi domā par jautājumiem: kādēļ mēs dzīvojam? Vai cilvēku dzīvei ir kāda dziļāka jēga? No Bībeles izriet, ka dzīve iegūst patiesu jēgu tad, ja cilvēks veido tuvas attiecības ar Dievu. Padomājiet par dažām pamatpatiesībām, kas atrodamas Bībelē.

  •   Dievs ir mūsu Radītājs. Bībelē teikts: ”Viņš [Dievs] mūs ir radījis, un mēs piederam viņam.” (Psalms 100:3, Atklāsmes 4:11.)

  •   Dievs it visu, arī cilvēkus, ir radījis ar noteiktu nolūku. (Jesajas 45:18.)

  •   Dievs mūs ir radījis tā, ka mums ir ”garīgas vajadzības”, to vidū arī vajadzība saprast, kāda ir dzīves jēga. (Mateja 5:3.) Viņš vēlas, lai mēs apmierinātu šo vajadzību. (Psalms 145:16.)

  •   Mēs apmierinām savas garīgās vajadzības, veidojot tuvas attiecības ar Dievu. Lai gan doma par draudzību ar Dievu kādam var šķist nereāla, Bībele mūs iedrošina: ”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8; 2:23.)

  •   Lai mēs būtu tuvi Dievam, mums jādzīvo tā, kā viņš to ir paredzējis. Bībelē, Pulcētāja grāmatas 12. nodaļas 13. pantā, var lasīt: ”Bīsties Dievu un pildi viņa likumus, jo tas ir viss, kas no cilvēka tiek prasīts.”

  •   Nākotnē cilvēki varēs dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs sākotnēji tiem bija paredzējis. Viņš novērsīs ļaužu ciešanas un dāvās mūžīgu dzīvi visiem, kas viņam ir tuvi, — tiem, kas viņu pielūdz. (Psalms 37:10, 11.)