Iet uz pamatdaļu

Kuru cilvēku vārdi ir rakstīti ”dzīvības grāmatā”?

Kuru cilvēku vārdi ir rakstīti ”dzīvības grāmatā”?

Bībeles atbilde

 ”Dzīvības grāmata” jeb ”piemiņas grāmata” satur visu to cilvēku vārdus, kam tiks piešķirta mūžīga dzīve. (Atklāsmes 3:5; 20:12; Maleahija 3:16, LB-65r.) Dievs ieraksta šajā grāmatā to cilvēku vārdus, kuri ir viņam uzticīgi un paklausīgi. (Jāņa 3:16; 1. Jāņa 5:3.)

 Jau kopš cilvēku ”pasaules pirmsākumiem” Dievs patur prātā visus savus uzticīgos kalpus, it kā viņu vārdi būtu ierakstīti grāmatā. (Atklāsmes 17:8.) Ābels acīmredzot bija pirmais cilvēks, kura vārds tika ierakstīts dzīvības grāmatā. (Ebrejiem 11:4.) Dzīvības grāmata nav tikai bezpersonisks saraksts. Gluži pretēji, tā parāda, ka Jehova ir mīlošs Dievs, kurš ”pazīst tos, kas viņam pieder”. (2. Timotejam 2:19; 1. Jāņa 4:8.)

Vai ieraksti ”dzīvības grāmatā” var tikt izdzēsti?

 Jā, var. Lūk, ko Dievs teica nepaklausīgajiem cilvēkiem senajā Izraēlā: ”To, kas pret Mani ir apgrēkojies, Es izdeldēšu no savas grāmatas.” (2. Mozus 32:33.) Taču, ja mēs būsim uzticīgi, mūsu vārdi paliks ”dzīvības grāmatā”. (Atklāsmes 20:12.)