Iet uz pamatdaļu

Vai Dievs ir bezpersonisks spēks?

Vai Dievs ir bezpersonisks spēks?

Bībeles atbilde

 Dievam piemīt spēks, kam visā Visumā nav nekā līdzīga. Par to, kā viņš radīja miljardiem zvaigžņu, Bībelē ir teikts: ”Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: Kas to visu radījis? Viņš [Dievs] ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.” (Jesajas 40:25, 26.)

 Bet Dievs nav tikai varens spēks. Bībelē ir atklāts, ka viņš var izjust, piemēram, mīlestību un naidu. (Psalms 11:6; Jāņa 3:16.) Tajā arī ir minēts, ka cilvēki ar savu rīcību var ietekmēt Dieva jūtas. (Psalms 78:40, 41.)