Bībeles atbilde

Dievam piemīt spēks, kam visā Visumā nav nekā līdzīga. Par to, kā viņš radīja miljardiem zvaigžņu, Bībelē ir teikts: ”Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: Kas to visu radījis? Viņš [Dievs] ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.” (Jesajas 40:25, 26.)

Bet Dievs nav tikai varens spēks. Bībelē ir atklāts, ka viņš var izjust, piemēram, mīlestību un naidu. (Psalms 11:6; Jāņa 3:16.) Tajā arī ir minēts, ka cilvēki ar savu rīcību var ietekmēt Dieva jūtas. (Psalms 78:40, 41.)