Iet uz pamatdaļu

Vai Bībelē ir lasāmas Dieva domas?

Vai Bībelē ir lasāmas Dieva domas?

Bībeles atbilde

 Daudzi Bībeles rakstītāji ir norādījuši, ka viņi rakstīja, sekojot Dieva vadībai. Lūk, daži piemēri.

  •  Ķēniņš Dāvids: ”Tā Kunga Gars runā ar manu muti, un Viņa vārds ir uz manas mēles.” (2. Samuēla 23:1, 2.)

  •  Pravietis Jesaja: ”Tā sacīja Dievs tas Kungs Cebaots.” (Jesajas 22:15.)

  •  Apustulis Jānis: ”Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs.” (Atklāsmes 1:1.)