Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai dabas katastrofas ir Dieva sods?

Vai dabas katastrofas ir Dieva sods?

Bībeles atbilde

Bībele nemāca, ka Dievs izraisa tās dabas katastrofas, kas notiek mūsdienās. Dieva spriedumu izpilde, kas aprakstīta Bībelē, būtiski atšķiras no stihiskām dabas katastrofām.

  1. Dievs nekad neiznīcina visus pēc kārtas. Bībelē ir teikts: ”Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas Kungs uzlūko sirdi.” (1. Samuēla 16:7.)

  2. Dievs Jehova ielūkojas cilvēku sirdī un liek iet bojā tikai tiem, kas ir pelnījuši iznīcību. (1. Mozus 18:23—32.)

  3. Dievs vienmēr iepriekš brīdina, ka viņš gatavojas izpildīt spriedumu, tāpēc tiem, kas uzklausa brīdinājumus, ir iespēja izglābties.

Turpretī dabas katastrofas vai nu izceļas vispār bez brīdinājuma, vai arī draudīgās pazīmes, kas liecina par to tuvošanos, ir grūti pamanāmas, un šīs stihiskās nelaimes nešķiro savus upurus. Turklāt zināmā mērā cilvēki paši ir padarījuši dabas katastrofas smagākas, postīdami vidi un izvērsdami celtniecību vietās, kur ir liels zemestrīču, plūdu un vētru risks.