Iet uz pamatdaļu

Vai Dievs ir vainojams cilvēku ciešanās?

Vai Dievs ir vainojams cilvēku ciešanās?

Bībeles atbilde

 Bībelē ir atrodama skaidra atbilde ”nē”. Dieva Jehovas nodoms nekad nav bijis tāds, lai cilvēki ciestu. Taču pirmie cilvēki sacēlās pret Dieva valdīšanu, izvēlēdamies paši noteikt, kas labs un kas ļauns. Viņi novērsās no Dieva, un tam bija ļoti bēdīgs iznākums.

 Mūsdienās mēs izjūtam viņu nepareizā lēmuma sekas. Bet cilvēku ciešanas nekādā ziņā nav izraisījis Dievs.

 Bībelē ir teikts: ”Pārbaudījumā neviens lai nesaka: ”Dievs mani pārbauda.” Jo Dievu nevar pārbaudīt ar ļaunu nolūku, un arī pats viņš nevienu tā nepārbauda.” (Jēkaba 1:13.) Nelaime var notikt ar ikvienu — arī tādu cilvēku, pret kuru Dievs ir labvēlīgs.