Bībeles atbilde

Bībelē ir aizliegta asins izmantošana. Tas nozīmē, ka Dieva kalpiem nav pieņemama pilnasins un galveno asins komponentu lietošana. Tāpēc viņi nepārlej asinis un nelieto tās uzturā. Pievērsiet uzmanību tālāk norādītajiem Bībeles pantiem.

  • 1. Mozus 9:⁠4. Pēc plūdiem Dievs Noasam un viņa ģimenei atļāva lietot uzturā dzīvnieku gaļu, bet noteica, ka asinis viņi nedrīkst ēst. Dievs teica Noasam: ”Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs, jums nebūs ēst.” (1. Mozus 9:​4, LB-65r.) Šis norādījums attiecas uz visiem cilvēkiem, jo mēs visi esam Noasa pēcnācēji.

  • 3. Mozus 17:⁠14. Jebkuras dzīvas būtnes asinis ir aizliegts ēst, jo ikvienas miesas dvēsele ir viņas asinīs; ikviens, kas tās ēd, tiks iznīcināts.” Dieva acīs asinis simbolizē dvēseli jeb dzīvību, kas pieder viņam. Kaut arī šis likums tika dots vienīgi izraēliešiem, tas parāda, cik nopietni Dievs raugās uz asins izmantošanu.

  • Apustuļu darbi 15:⁠20. Lai tie atturas... no asinīm.” Kristiešiem Dievs deva tādu pašu norādījumu, kāds tika dots Noasam. Vēstures fakti apliecina, ka agrīnie kristieši atteicās izmantot asinis. Viņi tās neizmantoja pat ārstnieciskiem mērķiem.

Kāpēc Dievs ir devis norādījumu sargāties no asinīm?

Pastāv vairāki medicīniski iemesli atteikties no asins pārliešanas. Tomēr nopietnākais iemesls paklausīt šim norādījumam — asinis simbolizē dzīvību un Dievs uzskata dzīvību par svētu. (3. Mozus 17:​11; Kolosiešiem 1:⁠20.)