Bībeles atbilde

Jā, var palīdzēt, jo ”Dievs, kas mierina nomāktos,” var palīdzēt vislabākajā veidā. (2. Korintiešiem 7:⁠6.)

Kā Dievs palīdz

  • Spēks. Dievs var sniegt mums mierinājumu, nevis atrisinot visas mūsu problēmas, bet atbildot uz mūsu lūgšanām, kurās lūdzam pēc spēka, lai tiktu galā ar radušos situāciju. (Filipiešiem 4:⁠13.) Mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs uzklausīs mūs, jo Bībelē ir teikts: ”Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.” (Psalms 34:⁠19.) Dievs dzird mūsu lūgumus pat tad, ja mēs nespējam savas izjūtas ietērpt vārdos. (Romiešiem 8:​26, 27.)

  • Labi piemēri. Viens no Bībeles sarakstītājiem lūgšanā teica: ”No dziļumiem es piesaucu, Kungs, Tevi.” Šis psalmu dziesminieks cīnījās ar depresiju, atgādinot sev, ka Dievs piedod mūsu grēkus un tā atbrīvo no vainas apziņas. Viņš sacīja: ”Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak Kungs, lai pastāv? Bet pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas.” (Psalms 130:​1, 3, 4.)

  • Cerība. Dievs sniedz ne tikai pagaidu mierinājumu — viņš ir apsolījis novērst visas problēmas, kas izraisa nomāktību un depresiju. Kad viņš izpildīs savu solījumu, viss sliktais, arī depresija, ”nevienam vairs nenāks prātā”. (Jesajas 65:⁠17.)

Piezīme. Kaut gan Jehovas liecinieki ir pārliecināti par Dieva sniegto atbalstu, viņi izmanto arī medicīnas piedāvātās iespējas depresijas ārstēšanai. (Marka 2:⁠17.) Mēs neiesakām nevienu konkrētu ārstēšanas veidu; mēs uzskatām, ka katram pašam ir jāizdara izvēle šajā jautājumā.