Iet uz pamatdaļu

Vai Bībele var palīdzēt tiem, kam ir depresija?

Vai Bībele var palīdzēt tiem, kam ir depresija?

Bībeles atbilde

 Jā, var palīdzēt, jo ”Dievs, kas mierina nomāktos,” var palīdzēt vislabākajā veidā. (2. Korintiešiem 7:6.)

Kā Dievs palīdz

  •   Spēks. Dievs var sniegt mums mierinājumu, nevis atrisinot visas mūsu problēmas, bet atbildot uz mūsu lūgšanām, kurās lūdzam pēc spēka, lai tiktu galā ar radušos situāciju. (Filipiešiem 4:13.) Mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs uzklausīs mūs, jo Bībelē ir teikts: ”Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.” (Psalms 34:19.) Dievs dzird mūsu lūgumus pat tad, ja mēs nespējam savas izjūtas ietērpt vārdos. (Romiešiem 8:26, 27.)

  •   Labi piemēri. Viens no Bībeles sarakstītājiem lūgšanā teica: ”No dziļumiem es piesaucu, Kungs, Tevi.” Šis psalmu dziesminieks cīnījās ar depresiju, atgādinot sev, ka Dievs piedod mūsu grēkus un tā atbrīvo no vainas apziņas. Viņš sacīja: ”Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak Kungs, lai pastāv? Bet pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas.” (Psalms 130:1, 3, 4.)

  •   Cerība. Dievs sniedz ne tikai pagaidu mierinājumu — viņš ir apsolījis novērst visas problēmas, kas izraisa nomāktību un depresiju. Kad viņš izpildīs savu solījumu, viss sliktais, arī depresija, ”nevienam vairs nenāks prātā”. (Jesajas 65:17.)

 Piezīme. Kaut gan Jehovas liecinieki ir pārliecināti par Dieva sniegto atbalstu, viņi izmanto arī medicīnas piedāvātās iespējas depresijas ārstēšanai. (Marka 2:17.) Mēs neiesakām nevienu konkrētu ārstēšanas veidu; mēs uzskatām, ka katram pašam ir jāizdara izvēle šajā jautājumā.