Iet uz pamatdaļu

Vai Bībele ir tikai cilvēku sarakstīta grāmata?

Vai Bībele ir tikai cilvēku sarakstīta grāmata?

Bībeles atbilde

 Bībelē, kas tiek saukta arī par Svētajiem Rakstiem, ir atrodams daudz vērtīgu atziņu. Tomēr pašā Bībelē ir teikts: ”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.” (2. Timotejam 3:16.) Šo apgalvojumu pamato daudz pierādījumu. Lūk, daži no tiem:

  •   Līdz šim nav atrasti pārliecinoši pierādījumi, kas apstrīdētu Bībeles vēsturisko precizitāti.

  •   Cilvēki, kas ir rakstījuši Bībeli, to ir darījuši ļoti godīgi un atklāti, un šī atklātība vieš pārliecību, ka viņu rakstītais ir patiess.

  •   Bībelē ir viena galvenā tēma: Bībelē ir stāstīts, kā ar Dieva debesu valstības starpniecību tiks apstiprinātas Dieva tiesības valdīt pār cilvēci un tiks īstenots viņa nodoms

  •   Kaut arī Bībele ir uzrakstīta pirms tūkstošiem gadu, tajā nav atrodami kļūdaini zinātniski priekšstati, kādi bija izplatīti senatnē.

  •   Vēsturiskās liecības apstiprina, ka Bībeles pravietojumi jeb paredzējumi ir piepildījušies.