Iet uz pamatdaļu

Vai Bībelē ir precīzi aprakstīta Jēzus dzīve?

Vai Bībelē ir precīzi aprakstīta Jēzus dzīve?

Bībeles atbilde

 Bībeles rakstītājs Lūka par paša sastādīto Jēzus dzīves aprakstu sacīja, ka viņš bija ”no iesākuma visam rūpīgi izsekojis”. (Lūkas 1:3.)

 Daži apgalvo, ka vēstījumi par Jēzus dzīvi, ko pierakstīja Jēzus laikabiedri Matejs, Marks, Lūka un Jānis, mūsu ēras ceturtajā gadsimtā tika izmainīti.

 Bet 20. gadsimta sākumā Ēģiptē tika atrasts vērtīgs Jāņa evaņģēlija fragments. Tas ir pazīstams ar nosaukumu Railendsa papiruss nr. 457 (P52), un tas glabājas Džona Railendsa bibliotēkā Mančestrā (Lielbritānija). Fragments satur tekstu no Jāņa 18:31—33, 37, 38.

 Tas ir senākais zināmais kristiešu Grieķu rakstu (”Jaunās Derības”) fragmenta manuskripts. Daudzi zinātnieki to datē aptuveni ar mūsu ēras 125. gadu — tikai kādu ceturtdaļgadsimtu pēc oriģināla uzrakstīšanas. Šī fragmenta teksts ir gandrīz identisks vēlākajiem manuskriptiem.