Iet uz pamatdaļu

Kas ir Armagedona kauja?

Kas ir Armagedona kauja?

Bībeles atbilde

 Armagedona kauja ir pēdējā cīņa starp cilvēku valdībām un Dievu. Šīs valdības un to atbalstītāji tagad pretojas Dievam, nevēlēdamies pakļauties viņa varai. (Psalms 2:2.) Armagedona kauja darīs galu cilvēku valdīšanai. (Daniēla 2:44.)

 Vārds ”Armagedons” Bībelē parādās tikai vienu reizi — Atklāsmes grāmatas 16. nodaļas 16. pantā. Saskaņā ar Atklāsmes grāmatā lasāmo pravietojumu, ”vietā, ko ebrejiski sauc par Armagedonu,” ”visi zemes ķēniņi” tiks sapulcināti ”Visvarenā Dieva lielās dienas karam”. (Atklāsmes 16:14.)

 Kas cīnīsies Armagedonā? Jēzus Kristus un viņa debesu karapulki pilnīgi sakaus Dieva ienaidniekus. (Atklāsmes 19:11—16, 19—21.) Šo ienaidnieku vidū ir tie, kas pretojas Dieva varai un izturas pret Dievu nicīgi. (Ecehiēla 39:7.)

 Vai Armagedona kauja norisināsies Tuvajos Austrumos? Nē, tā nenorisināsies kādā noteiktā vietā. Armagedona karš aptvers visu zemi. (Jeremijas 25:32—34; Ecehiēla 39:17—20.)

 Armagedons jeb Harmagedons (ebreju valodā har megiddōn) nozīmē ”Megidas kalns”. Megida bija pilsēta senās Izraēlas teritorijā. Vēsturiskas ziņas liecina, ka tās apkaimē notika vairākas izšķirīgas kaujas, un dažas no tām ir minētas Bībelē. (Tiesnešu 5:19, 20; 2. Ķēniņu 9:27; 23:29.) Tomēr vārds ”Armagedons” neattiecas uz kādu noteiktu vietu senās Megidas apkaimē. Tās apkārtnē nav neviena liela kalna, un arī blakus esošajā Jezreēlas ielejā ne tuvu nespētu izvietoties visi, kas dosies cīņā pret Dievu. Tāpēc var teikt, ka vārds ”Armagedons” apzīmē situāciju pasaulē, kad politiskie spēki apvienosies, lai pēdējo reizi stātos pretī Dieva varai.

 Kas notiks Armagedona laikā? Lai gan mēs nezinām, kā tieši Dievs izmantos savu spēku, viņa rīcībā noteikti būs ieroči, ko viņš ir izmantojis pagātnē, — krusa, zemestrīces, lietusgāzes, uguns un sērs, zibens un slimības. (Ījaba 38:22, 23; Ecehiēla 38:19, 22; Habakuka 3:10, 11; Zaharjas 14:12.) Apjukumā vismaz daži no Dieva ienaidniekiem nogalinās cits citu, taču galu galā viņi sapratīs, ka pret viņiem karo pats Dievs. (Ecehiēla 38:21, 23; Zaharjas 14:13.)

 Vai Armagedons būs pasaules gals? Armagedonā netiks iznīcināta mūsu planēta, jo tā ir cilvēces mājvieta uz mūžīgiem laikiem. (Psalms 37:29; 96:10; Pulcētājs 1:4.) Armagedonā netiks iznīcināta arī cilvēce. Bībelē ir teikts, ka ”liels pulks” Dieva kalpu paliks dzīvi. (Atklāsmes 7:9, 14; Psalms 37:34.)

 Bībelē vārds ”pasaule” tiek attiecināts ne tikai uz zemi, bet reizēm arī uz ļauno cilvēku sabiedrību, kas ir atsvešināta no Dieva. (1. Jāņa 2:15—17.) Šādiem cilvēkiem Armagedons nozīmēs ”pasaules galu”. (Mateja 24:3, Jaunā Derība V. Strelēvica tulkojumā.)

 Kad sāksies Armagedons? Runājot par ”lielo postu”, kura kulminācija būs Armagedona kauja, Jēzus sacīja: ”To dienu un stundu nezina neviens, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, bet tikai Tēvs.” (Mateja 24:21, 36.) Tomēr Bībelē ir teikts, ka Armagedons notiks Jēzus neredzamās klātbūtnes laikā, kas sākās 1914. gadā. (Mateja 24:37—39.)