Iet uz pamatdaļu

Kas ir antikrists?

Kas ir antikrists?

Bībeles atbilde

 Antikrists nav kāds konkrēts cilvēks vai organizācija, jo Bībelē teikts, ka ir ”daudzi antikristi”. (1. Jāņa 2:18.) Vārds ”antikrists” cēlies no grieķu vārda, kas nozīmē ”tas, kurš pret Kristu (vai Kristus vietā)”, un to var attiecināt uz ikvienu, kas...

 Bībelē par antikristu ir saukti ne tikai atsevišķi cilvēki, kas tā rīkojas, — vārds ”antikrists” tiek attiecināts arī uz viņiem kopumā. (2. Jāņa 7.) Antikrists parādījās apustuļu laikā un darbojas vēl joprojām, kā jau tas bija paredzēts Bībelē. (1. Jāņa 4:3.)

Kā pazīt antikristus

  •   Viņi atbalsta aplamas mācības par Jēzu. (Mateja 24:9, 11.) Piemēram, tie, kas māca, ka Jēzus ir Visvarenais Dievs, vai aizstāv mācību par trīsvienību, pretojas tam, ko mācīja Jēzus, proti: ”Tēvs ir lielāks par mani.” (Jāņa 14:28.)

  •   Antikristi noliedz to, ko Jēzus mācīja par Dieva valstību. Piemēram, daži reliģiskie vadītāji apgalvo, ka Kristus darbojas caur cilvēku valdībām. Bet šī mācība ir pretrunā Jēzus teiktajam: ”Mana valstība nav no šejienes.” (Jāņa 18:36.)

  •   Viņi saka, ka Jēzus ir viņu Kungs, tomēr neklausa viņa norādījumiem, tai skaitā pavēlei sludināt labo vēsti par valstību. (Mateja 28:19, 20; Lūkas 6:46; Apustuļu darbi 10:42.)