Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kā uzlabot savas sekmes?

Kā uzlabot savas sekmes?

Kā rīkoties

Domā pozitīvi! Nenoskaņojies neveiksmei, nospriezdams, ka tev nekādi neizdosies uzlabot savas sekmes. Kad tevi nomāc negatīvas domas par savām spējām, aizstāj tās ar pozitīvām domām. Piemēram, kad citi (iespējams, nepamatoti) kritizēja apustuļa Pāvila oratora dotības, viņš tiem atbildēja: ”Ja arī esmu nepraša runā, es tāds neesmu zināšanās.” (2. Korintiešiem 10:10; 11:6.) Pāvils zināja, kādi ir viņa trūkumi, bet viņš arī apzinājās savas stiprās puses. Kā ir ar tevi? Kādas ir tavas stiprās puses? Ja tu nespēj saskatīt savas labās īpašības, parunā ar kādu pieaugušo. Labs draugs tev var palīdzēt ieraudzīt, kādas ir tavas stiprās puses un kā tās vēl vairāk attīstīt.

Izveido labus mācīšanās paradumus. Nav cita ceļa, kā gūt labas sekmes skolā, — agrāk vai vēlāk ir jāmācās. Iespējams, jau doma vien par mācīšanos tevī izraisa nepatiku. Tomēr mācīšanās nāks tev par labu. Ja tu pacentīsies, tev varbūt pat iepatiksies mācīties. Lai izveidotu labus mācīšanās paradumus, ir jāplāno savs laiks. Atceries: kamēr tu esi skolēns, mācības ir tava prioritāte. Tiesa, Bībelē ir teikts, ka ir ”savs laiks smieties” un ”savs laiks diet”. (Salamans Mācītājs 3:1, 4; 11:9.) Tāpat kā citi jaunieši, arī tu vēlies, lai tev būtu laiks atpūtai un izklaidei. Bet ievēro, kāds brīdinājums izskan Salamana Mācītāja 11:4: ”Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas, un kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas ievākšanas.” Ko no šiem vārdiem var secināt? Neatliec mācīšanos uz vēlāku laiku, citādi tev nebūs laika, kad mācīties. Vispirms izmācies un tikai tad izklaidējies. Tu redzēsi, ka tev atliks laiks gan mācībām, gan izklaidei.

Tāpat kā svaru cilāšana stiprina muskuļus, labi mācīšanās paradumi palīdz uzlabot sekmes skolā.