Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

JAUNIEŠU JAUTĀJUMI

Radīšana vai evolūcija? 1. daļa. Kāpēc ticēt Dievam?

Radīšana vai evolūcija? 1. daļa. Kāpēc ticēt Dievam?

 Radīšana vai evolūcija

Vai tu tici, ka Dievs ir visa Radītājs? Ja tā ir, tad zini, ka ļoti daudzi jaunieši (un arī pieaugušie) uzskata tāpat. Tomēr citi apgalvo, ka dzīvība un Visums ir radušies evolūcijas ceļā, bez kādas augstākas būtnes palīdzības.

Vai tu zināji? Gan vieni, gan otri bieži vien var skaidri pateikt, kam viņi tic, bet nevar paskaidrot, kāpēc.

  • Daži tic radīšanai tikai tāpēc, ka tā māca baznīcā.

  • Daudzi tic evolūcijai tikai tāpēc, ka tā māca skolā.

Šī rakstu sērija tev palīdzēs nostiprināt savu ticību radīšanai un paskaidrot to citiem. Bet sākumā tev ir jāpārdomā kāds svarīgs jautājums.

 Kāpēc es ticu Dievam?

Kāpēc šis jautājums ir svarīgs? Tāpēc, ka Bībele mūs mudina izmantot savu spriestspēju jeb ”savas prāta spējas”. (Romiešiem 12:1.) Tas nozīmē, ka tava ticība Dievam nedrīkst būt atkarīga no

  • emocijām (”Es jūtu, ka ir jābūt kādam augstākam spēkam.”)

  • citu viedokļa (”Es dzīvoju sabiedrībā, kurā daudzi tic Dievam.”)

  • citu spiediena (”Tā vecāki mani mācīja.”)

Tev pašam ir jābūt pārliecinātam, ka Dievs pastāv, un taviem uzskatiem ir jābūt labi pamatotiem.

Tātad — kas tevi pārliecina, ka Dievs pastāv? Materiāls darba lapā ”Kāpēc es ticu Dievam?” stiprinās tavu pārliecību. Tāpat varētu būt noderīgi pārdomāt, kā citi jaunieši atbild uz šo jautājumu.

”Klausoties, kā skolotāja stundā stāsta par cilvēka organisma funkcijām, man nerodas ne mazāko šaubu par to, ka Dievs pastāv. Katrs orgāns precīzi pilda savas funkcijas, un bieži vien tas notiek, mums pašiem to neapzinoties. Tas, kā radīts cilvēka ķermenis, tiešām iedveš bijību!” (Terēza.)

”Redzot debesskrāpi, kuģi vai automašīnu, es mēdzu domāt: ”Kas to ir būvējis?” Piemēram, automašīnu spēj uzbūvēt tikai ar saprātu apveltīti cilvēki, jo, lai tā brauktu, ir nevainojami jādarbojas daudziem maziem mehānismiem. Ja jau kādam bija jākonstruē automašīna, ko tad var teikt par cilvēkiem!” (Ričards.)

”Kad tu aptver, ka cilvēces gaišākie prāti simtiem gadu laikā ir spējuši atminēt tikai nelielu daļiņu no Visuma noslēpumiem, tad doma par to, ka Visums ir radies pats no sevis, liekas pilnīgi nesaprātīga!” (Karena.)

”Jo vairāk es apguvu dabaszinātnes, jo mazāk ticama šķita evolūcijas teorija. Piemēram, es pārdomāju matemātisko precizitāti, kas saskatāma dabā, un to, cik unikāli esam mēs, cilvēki, ar savu vēlmi saprast, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam un kurp dodamies. Evolūcijas teorija to visu cenšas izskaidrot, norādot uz analoģijām dzīvnieku pasaulē, tomēr tā nesniedz atbildi uz jautājumu, kāpēc cilvēki ir tik unikāli. Manuprāt, lai pieņemtu evolūcijas teoriju, ir vajadzīga lielāka ticība nekā, lai noticētu Radītājam.” (Entonijs.)

 Kā paskaidrot savus uzskatus

Ko darīt, ja klasesbiedri tevi izsmej par to, ka tu tici Dievam? Ko atbildēt, ja viņi apgalvo, ka evolūcija ir zinātniski pierādīta?

Pirmām kārtām esi pārliecināts par saviem uzskatiem. Nebīsties un nekaunies. (Romiešiem 1:16.) Un paturi prātā:

  1. Tu neesi vienīgais, kas tic Dievam. Pasaulē ir daudz ticīgu cilvēku. To vidū ir ļoti inteliģenti un izglītoti cilvēki. Piemēram, Dieva eksistencei tic daudzi zinātnieki.

  2. Kad cilvēki saka, ka viņi netic Dievam, bieži vien viņi ar to domā, ka nesaprot Dievu. Tā vietā, lai minētu pierādījumus saviem uzskatiem, viņi varbūt jautā: ”Ja Dievs pastāv, kāpēc viņš pieļauj, ka pasaulē ir tik daudz ciešanu?” Tādā veidā intelektuālas dabas jautājums kļūst par emocionālu.

  3. Cilvēkiem ir ”garīgas vajadzības”. (Mateja 5:3.) Tas sevī ietver vajadzību ticēt Dievam. Tāpēc, ja kāds saka, ka Dieva nav, viņam — nevis tev — ir pienākums paskaidrot, kā viņš ir nonācis pie šāda secinājuma. (Romiešiem 1:18—20.)

  4. Ticēt Dievam ir pilnīgi saprātīgi. Tas saskan ar pierādītu faktu, ka dzīvība nevar rasties pati no sevis. Nav neviena pierādījuma, kas liecinātu, ka dzīvība var spontāni rasties no nedzīvas matērijas.

Ko tu varētu teikt, ja kāds prasa, kāpēc tu tici Dievam? Pārdomā divus piemērus.

Ja kāds saka: ”Tikai neizglītoti cilvēki tic Dievam.”

Tu varētu atbildēt: ”Vai tu tiešām piekrīti šim stereotipam? Es gan ne. Kādā aptaujā, kurā piedalījās vairāk nekā 1600 profesoru no vairākām elitārām universitātēm, atklājās, ka trešā daļa no viņiem neuzskata sevi par ateistiem vai agnostiķiem. * Vai tu šos profesorus sauktu par neizglītotiem tikai tāpēc, ka viņi tic Dievam?”

Ja kāds saka: ”Ja Dievs pastāv, kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu?”

Tu varētu atbildēt: ”Iespējams, tu gribi teikt, ka tev ir grūti saprast, kā Dievs rīkojas vai — kā var likties šajā gadījumā — kāpēc viņš neko nedara. Vai es pareizi tevi saprotu? [Ļauj atbildēt.] Es esmu atradis pārliecinošu atbildi uz jautājumu, kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu. Bet, lai saprastu šo jautājumu, ir jāizpēta vairākas Bībeles mācības. Vai tu vēlies uzzināt par to vairāk?”

Šīs rakstu sērijas nākamajā rakstā tiks apskatīts, kāpēc evolūcijas teorija nesniedz pārliecinošas atbildes par to, kā mēs esam radušies.

^ 32. rk. Avots: Socioloģisko pētījumu padome, Eleina Hovarda Eklunda ”Religion and Spirituality Among University Scientists” (”Reliģija un garīgums universitātes zinātnieku vidū”), 2007. gada 5. februāris.