Iet uz pamatdaļu

Vai man pamest skolu?

Vai man pamest skolu?

Tev derētu pārdomāt šos jautājumus

Kāda ir valsts noteiktā obligātā izglītība? Vai tu jau esi to ieguvis? Nebūtu pareizi ignorēt Bībeles norādījumu ”pakļauties augstākajām varām” un pamest skolu, kamēr neesi apguvis obligāto izglītību. (Romiešiem 13:1.)

Vai tu esi sasniedzis savus mērķus, kas saistīti ar izglītību? Kādus mērķus tu gribi sasniegt ar izglītības palīdzību? Ja tu to nezini, tad tev derētu par to padomāt. Citādi tu būsi kā vilciena pasažieris, kam nav ne jausmas, kur viņš vēlas nokļūt. Tāpēc pārrunā ar vecākiem jautājumus, kuri minēti aiz apakšvirsraksta ” Mērķi, kas saistīti ar izglītību”. Nebūtu gudri pamest mācības, pirms tu esi sasniedzis mērķus, ko esi izvirzījis kopā ar vecākiem.

Pamest skolu ir tas pats, kas lēkt ārā no vilciena, pirms esi sasniedzis savu pieturu

Kāpēc tu gribi pamest mācības? Iespējams, tu vēlies materiāli atbalstīt savu ģimeni vai arī vairāk kalpot Dievam. Vai varbūt tu tikai gribi izvairīties no kontroldarbiem un mājasdarbiem? Svarīgi ir izvērtēt, kādi ir tavi īstie motīvi — godājami vai savtīgi. Ja vēlies pamest mācības tikai tādēļ, lai izvairītos no problēmām, tevi gaida vilšanās.

Pamest skolu pirms laika ir tas pats, kas izlēkt no vilciena, pirms esi sasniedzis galamērķi. Varbūt braukt vilcienā ir nogurdinoši un citi pasažieri nepavisam nav draudzīgi, taču tad, ja pasažieris izlec no vilciena pirms savas pieturas, viņš nesasniegs savu mērķi un droši vien smagi savainosies. Kaut ko līdzīgu var teikt par skolu. Ja tu pametīsi skolu, iespējams, tev būs grūtāk atrast darbu. Un, ja tu atradīsi darbu, visticamāk, tas būs sliktāk apmaksāts darbs nekā darbs, ko tu varētu atrast, ja būtu pabeidzis skolu.

Nesteidzies pamest skolu, bet centies risināt problēmas, ar kurām saskaries skolā. Tā tu attīstīsi izturību un būsi labāk sagatavots, lai tiktu galā ar līdzīgām grūtībām darbā.

 Mērķi, kas saistīti ar izglītību

Izglītības galvenais mērķis ir sniegt tev apmācību, kas tev vēlāk noderēs, lai atrastu darbu un uzturētu sevi un savu ģimeni, kas tev nākotnē varētu būt. (2. Tesalonikiešiem 3:10, 12.) Vai tu jau esi izlēmis, kādu darbu vēlētos strādāt, un padomājis, kā mācības skolā tev var palīdzēt tam sagatavoties? Lai saprastu, vai tevis izvēlētā izglītība tevi ved pareizajā virzienā, atbildi uz šiem jautājumiem:

  • Kādas ir manas stiprās puses? (Piemēram, vai tev ir viegli komunicēt ar cilvēkiem? Vai tev patīk strādāt ar savām rokām, kaut ko veidot vai labot? Vai tev padodas analizēt un risināt problēmas?)
  • Kādā profesijā būtu noderīgas manas stiprās puses?
  • Kādi darbi tiek piedāvāti vietā, kur es dzīvoju?
  • Kuri no mācību priekšmetiem, ko es tagad apgūstu, man vēlāk palīdzēs atrast darbu?
  • Kādas izglītības iespējas es varētu izmantot, lai sasniegtu savus mērķus?

Atceries, tavs mērķis ir iegūt tādu izglītību, kas tev noderēs dzīvē. Tāpēc nekrīti arī otrā galējībā un nekļūsti par mūžīgo studentu, kas nekādi nespēj izkāpt no ”vilciena”, jo baidās uzņemties atbildību.