Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko darīt, ja es nevaru ciest skolu?

Ko darīt, ja es nevaru ciest skolu?

Kas tev var palīdzēt

Pozitīva attieksme pret mācībām. Paraugies uz šo jautājumu plašāk. Tev varbūt šķiet, ka ne viss no tā, kas ir iekļauts mācību programmā, tev dzīvē noderēs — vismaz ne tagad. Tomēr vispārēja izglītība tev palīdzēs labāk iepazīt un izprast apkārtējo pasauli. Tev būs vieglāk ”pielāgoties visdažādākajiem cilvēkiem” un risināt ar viņiem sarunas. (1. Korintiešiem 9:22.) Jebkurā gadījumā mācības tev palīdzēs attīstīt spriestspēju, kas tev noteikti noderēs visa mūža garumā.

Mācības skolā var šķist kā necaurejami džungļi. Taču ar pareizajiem rīkiem ir iespējams izcirst sev ceļu

Pozitīva attieksme pret skolotājiem. Ja tev liekas, ka kāds skolotājs ir garlaicīgs, koncentrējies uz mācību vielu, nevis uz skolotāju. Paturi prātā, ka viņš, visticamāk, šo pašu vielu jau ir pasniedzis desmitiem vai pat simtiem reižu un viņam noteikti nav viegli par apskatāmo jautājumu runāt ar tādu entuziasmu, kāds viņam bija sākumā.

Ieteikums. Veic pierakstus. Ja kaut ko nesaproti, taktiski palūdz, lai skolotājs tev to paskaidro. Centies mācīties ar aizrautību, jo aizrautība ir ”lipīga”.

Pozitīvs pašvērtējums. Skolā var atklāties tavi slēptie talanti. Apustulis Pāvils Timoteju mudināja ”uzturēt spožu Dieva dāvanas liesmu”. (2. Timotejam 1:6.) Acīmredzot Timotejs bija saņēmis svētā gara dāvanu. Taču viņam šo ”dāvanu” vajadzēja attīstīt, lai tā neaizietu zudībā. Protams, spējas mācībās mums tiešā veidā nepiešķir Dievs. Bet tev, bez šaubām, ir noteiktas spējas. Skolā tev ir iespēja atklāt un pilnveidot dotības, par kurām tu pat nenojauti.