Mācies no Jeremijas piemēra. Lejupielādē uzdevumu, izlasi Bībeles pantus un iztēlojies tur aprakstītos notikumus.