Mācies no notikumiem Ahaba, Izebeles, Nabota un Elijas dzīvē. Lejupielādē uzdevumu, izlasi Bībeles pantus un iztēlojies tur aprakstītos notikumus.