Iet uz pamatdaļu

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Lats un viņa ģimene

1. MOZUS 19:1—26

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

 

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Lats un viņa ģimene

1. MOZUS 19:1—26

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

 

Vēl šajā krājumā

Kā kļūt drosmīgam

Māciet bērnam, kur var smelties drosmi.

Pieņem lēmumu kalpot Jehovam

Šie ieteikumi var jums palīdzēt mācīt saviem bērniem, kā ar prieku kalpot Jehovam.

Kā svētais gars mums dod spēku kalpot Jehovam

Izmantojiet šos materiālus, lai palīdzētu saviem bērniem uzzināt, kā svētais gars mums dod spēku kalpot Jehovam.