Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Koraha sacelšanās

4. MOZUS 16., 17. NODAĻA

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

Vēl šajā krājumā

Kā svētais gars mums dod spēku kalpot Jehovam

Izmantojiet šos materiālus, lai palīdzētu saviem bērniem uzzināt, kā svētais gars mums dod spēku kalpot Jehovam.

Uzticīga draudzība

Šie uzdevumi ir balstīti uz Bībeles stāstu par Ruti. Tie palīdzēs iemācīt bērnam, kādas īpašības piemīt labam draugam.

Mācies no citiem

Izpildiet šos uzdevumus, lai mācītos no labiem piemēriem — Lata, Pāvila, kā arī no gados jauniem kalpiem, kas dzīvo mūsdienās.