Iet uz pamatdaļu

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Jēkabs un Ēzavs

1. MOZUS 25.—33. NODAĻA

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

 

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Jēkabs un Ēzavs

1. MOZUS 25.—33. NODAĻA

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

 

Vēl šajā krājumā

Pieņem lēmumu kalpot Jehovam

Šie ieteikumi var jums palīdzēt mācīt saviem bērniem, kā ar prieku kalpot Jehovam.

Kā svētais gars mums dod spēku kalpot Jehovam

Izmantojiet šos materiālus, lai palīdzētu saviem bērniem uzzināt, kā svētais gars mums dod spēku kalpot Jehovam.

Uzticīga draudzība

Šie uzdevumi ir balstīti uz Bībeles stāstu par Ruti. Tie palīdzēs iemācīt bērnam, kādas īpašības piemīt labam draugam.