Iet uz pamatdaļu

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Izraēlieši darina zelta teļu

2. MOZUS 24:9—18; 32:1—35

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

Izraēlieši darina zelta teļu

PROJEKTI ĢIMENES VAKARAM

Izraēlieši darina zelta teļu

2. MOZUS 24:9—18; 32:1—35

Ieteikums vecākiem: izmantojiet šos uzdevumus, lai pētītu Bībeli kopā ar saviem bērniem.

Izraēlieši darina zelta teļu