Lejupielādē šo uzdevumu un atrodi četras paralēles, kādas bija Mozus un Jēzus Kristus dzīvē.