Iet uz pamatdaļu

Pusaudži

Komunikācija

Kā sagatavot pusaudzi patstāvīgai dzīvei

Vai jūsu bērns ir pusaudža vecumā? Kā jūs viņam varam palīdzēt sagatavoties patstāvīgai dzīvei?

Kā sarunāties ar pusaudzi

Vai sarunas ar bērnu, kas ir kļuvis par pusaudzi, jūs mēdz nokaitināt? Kāpēc ar pusaudzi ir grūti sarunāties?

Kā atrast kontaktu ar pusaudzi

Kā runāt ar pusaudzi, kas nelabprāt atbild uz vecāku jautājumiem?

Disciplinēšana un audzināšana

Kā palīdzēt bērnam uzlabot sekmes skolā

Uzziniet, kā var noskaidrot īsto problēmas cēloni un veicināt bērna vēlmi mācīties.

Kā iemācīt pusaudžiem droši lietot internetu

Kā iemācīt bērnam nevis domāt tikai par noteikumiem, bet pašam pieņemt gudrus lēmumus?

Kad pusaudzis sevi ievaino

Daži pusaudži tīšām sevi savaino. Kāpēc viņi tā dara? Kā palīdzēt bērnam?