Iet uz pamatdaļu

Komunikācija

Kā veicināt mieru un saskaņu ģimenē

Vai Bībeles padomi var ienest mājās mieru un saskaņu? Uzziniet, ko ir teikuši cilvēki, kas ņem vērā Bībeles padomus.

Vai klusēšana ir risinājums?

Kāpēc daži dzīvesbiedri pārstāj sarunāties, un ko viņi var darīt, lai atrisinātu domstarpības?

Kā savaldīt dusmas

Mūsu veselībai kaitē kā dusmu izgāšana, tā arī to apspiešana. Kā rīkoties, ja jūs aizkaitina dzīvesbiedra vārdi vai rīcība?

Kā izbeigt nemitīgos strīdus

Vai jūs ar dzīvesbiedru nemitīgi strīdaties? Uzziniet, kādi Bībeles principi var palīdzēt jūsu ģimenei.