Iet uz pamatdaļu

Bērnu audzināšana

Kā būt labiem vecākiem

Laimīga ģimene. Priekšzīme

Ja vēlaties, lai bērni ieklausās jūsu vārdos, tiem jāsaskan ar jūsu darbiem.

Audzināšana

Māciet bērnam iesaistīties mājas darbos

Vecāki, vai jūs vilcināties saviem bērniem uzticēt pienākumus mājās? Ja tā ir, pārdomājiet, kā mājas darbi viņos var ieaudzināt atbildības sajūtu un nest viņiem prieku.

Kā izaudzināt nesavtīgus bērnus egocentriskā pasaulē

Kādām trim jomām jāpievērš uzmanība, lai bērni nekļūtu egocentriski?

Vajadzība pēc morāles vērtībām

Ja bērnam tiek mācītas morāles vērtības, viņam tiek likts labs pamats turpmākai dzīvei.

Kā kļūt par atbildīgu cilvēku

Kādā vecumā būtu jāmācās uzņemties atbildību par savu rīcību?

Kā audzināt bērnu

Audzināt bērnus nenozīmē tikai noteikt likumus un sodīt par to pārkāpšanu.

Kā būt neatlaidīgam

Bērns, kas ir iemācījies būt neatlaidīgs, būs daudz labāk sagatavots pārvarēt grūtības dzīvē.

Kā palīdzēt bērnam uzlabot sekmes skolā

Uzziniet, kā var noskaidrot īsto problēmas cēloni un veicināt bērna vēlmi mācīties.

Ja bērns vaicā par nāvi

Uzziniet, kā atbildēt uz bērna jautājumiem un palīdzēt viņam tikt galā ar pārdzīvojumiem, kad nomiris kāds tuvinieks.

Kā ar bērnu runāt par intīmiem jautājumiem

Bērni saskaras ar seksuāla rakstura informāciju aizvien agrākā vecumā. Kas vēl jums būtu jāzina? Ko jūs varat darīt, lai aizsargātu savus bērnus?

Aizsargājiet savus bērnus

Jēkabs un Annija mācās, kā rīkoties, lai pasargātu sevi.

Kā runāt ar bērniem par alkoholu

Kad un kā vecākiem būtu jārunā ar bērniem par šo tēmu?

Disciplinēšana

Kas noticis ar audzināšanu?

Vai bērnu audzināšanas metodes, kas parādījās 60. gados, joprojām ietekmē daudzu vecāku uzskatus par audzināšanu?

Labums, ko dod savaldība

Kāpēc savaldība ir svarīga un kā to attīstīt?

Māciet bērnu būt pazemīgam

Ja bērns mācās būt pazemīgs, tas viņam nāks par labu jau tagad un arī nākotnē.

Kā pateikt ”nē”

Kā vecāki var saglabāt savu stingro nostāju, ja bērns izmisīgi lūdzas un nebeidz čīkstēt?