Download:

(2 Korinth 4:6)

 1. Kan hmu thei, chanchin ṭha êng chu,

  Khawvêl sual leh thimah;

  Kâwla nî lo chhuak tûr angin,

  A lo thleng ang êng chu.

  (THUNAWN)

  Thim zîngah êng a chhuah,

  Kan chanchin ṭha ken êng chuan;

  Chhûn ni êng ang maiin,

  Beiseina êng min pe;

  Vârṭian kâwl êng kan hmu thei,

  Zân a ral ta.

 2. Harh a hun muhîlte tân hian,

  Hun a liam zêl vângin;

  Beiseina leh chakna kan pe,

  Kan dîlsak an tân hian.

  (THUNAWN)

  Thim zîngah êng a chhuah,

  Kan chanchin ṭha ken êng chuan;

  Chhûn ni êng ang maiin,

  Beiseina êng min pe;

  Vârṭian kâwl êng kan hmu thei,

  Zân a ral ta.

(Joh. 3:19; 8:12; Rom 13:11, 12; 1 Pet. 2:9 en bawk rawh.)