A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  April 2017

“I Tiam Chu Hlen Ngei Rawh”

“I Tiam Chu Hlen Ngei Rawh”

“Lalpa hnênah i chhechhamte chu hlen zâwk rawh.”MATTHEW 5:33.

HLA: 18, 7

1. (a) Jephtha leh Hani chuan eng inanna nge an neih? (A thupui chunga milem en rawh.) (b) He thuziakah hian eng zawhnate nge kan sawiho vang?

JEPHTHA chu hruaitu huaisen tak leh sipai huaisen tak a ni a. Hani chu a pasal leh a chhûngkuate ngaihsaktu mi inngaitlâwm tak a ni. An pahnihin Jehova betu an ni ve ve a. Chu bâkah, inanna dang pawh an la nei. Jephtha leh Hani chuan Jehova hnênah thu an tiam a, an thutiam chu rinawm takin an vawng tlat a ni. Tûn laia Jehova hnêna thutiam a hmei a pate tân entawn tûr ṭha tak an ni. Hêng zawhna pathumte chhânna hi i lo ngaihtuah ang u: Thutiam tih chu eng nge ni? Pathian hnêna thutiam chu eng anga pawimawh nge a nih? Jephtha leh Hani hnên aṭangin eng nge kan zir theih?

2, 3. (a) Thutiam tih chu eng nge ni? (b) Pathian hnêna thutiam chungchângah Bible-in eng nge a sawi?

2 Thutiam tih chu Pathian hnêna intiamna khunkhân tak a ni tih Bible-in a sawi a. Entîr nân, mi chuan Jehova hnênah thil engemaw a ti ang, thilpêk ṭhenkhat a pe ang, rawngbâwlna ṭhenkhatah a tel ang tih leh thil ṭhenkhatte chu a serh ang tihte a tiam mai thei a ni. Thutiamte chu zalên taka duh  thlanna hmanga siam a ni a. Tumah thu tiam luihtîr an ni lo. Mahse, miin thu a tiam tawh chuan, a thutiam chu tih tak zeta ngaihlu tûr leh vawng tlat tûrin Jehova’n a duh a ni. Bible chuan thutiam chu chhechham tlukin a pawimawh tih a sawi a. Chhechham tih chu miin thil ti tûrin emaw, ti lo tûrin emaw a intiamna a ni. (Genesis 14:22, 23; Hebrai 6:16, 17) Pathian hnêna kan thutiam pawimawh dân chungchângah Bible-in eng nge a sawi?

3 Mosia Dânah, miin Jehova hnêna thu a tiam chuan, “a hlen ngei tûr a ni; a thu ang zawng zawng chu a ti vek tûr a ni,” tiin kan chhiar a. (Numbers 30:2) A hnuah, Solomona’n: “Pathian hnêna thu i tiam chuan ngaihthah suh: mi â chu a lâwm si lo. I tiam chu hlen ngei rawh,” tiin a ziak a ni. (Thuhriltu 5:4) Isua’n Pathian hnêna thutiam a pawimawhzia chu: “Hmân laia mite hnênah, ‘Dâwtah chhia chham suh la, Lalpa hnênah i chhechhamte chu hlen zâwk rawh,’” tia sawiin a zirtîr a ni.—Matthaia 5:33.

4. (a) Pathian hnêna thutiam chu engtianga pawimawh nge a nih? (b) Jephtha leh Hani chungchângah eng nge zir kan duh?

4 Jehova hnêna kan thutiam eng pawh chu thil pawimawh tak angin kan ngai tûr a ni a. Thutiam kan thlîr dân chuan Pathian nêna kan inlaichînna a nghawng thei a ni. Chu chu Davida’n: “LALPA tlângah tunge chho vang a, a hmun thianghlimah tunge ding ang? tiin a zâwt a. “Bum tuma chhechham ngai lo mi chu,” Jehova’n a pawm tia a chhânna chuan a tichiang hle a ni. (Sâm 24:3, 4) Jephtha leh Hanite’n eng thutiam eng an siam? An thutiam hlen chu an tân a awlsam em?

PATHIAN HNENA AN THUTIAM CHU AN VAWNG TLAT

5. Jephtha’n eng thu nge a tiam? Eng thil nge lo thleng?

5 Jephtha chuan Amon mite a do dâwn khân Jehova hnênah thu a tiam a. Chu hnam chu Pathian mite hmêlma an ni. (Rorêltute 10:7-9) Jephtha’n hnehna chang tûrin Jehova hnênah a ngên a. “Amona thlahte hi ka kuta mi pêk tak meuh chuan, heti hi a ni ang a, Amona thlahteho hnên aṭanga râlmuanga ka hâwn leh hun chuan engpawh ka kawngka aṭanga mi rawn hmuak hmasa ber apiang chu LALPA ta tûr a ni ang,” tiin thu a tiam a ni. Pathianin Jephtha ṭawngṭaina chu chhângin indonaah hnehna a chantîr a. Jephtha ina a haw chuan, a fanu duh takin a lo hmuak a. A fanu chu “LALPA ta tûr a ni.” (Rorêltute 11:30-34) Chu chu a fanu tân eng awmzia nge a neih?

Jephtha leh a fanu chu an thutiam bawhchhiat ngaihtuah ngai lo khawpa mi rinawm an ni

6. (a) Pathian hnêna Jephtha thutiam chu amah leh a fanu tân hlen awlsam a ni em? (b) Deuteronomy 23:21, 23 leh Sâm 15:4 aṭangin thutiam chungchângah eng nge kan zir?

6 Jephtha fanu chuan a pa thutiam hlen tûrin Jehova biak bûka kal a, hun kima  rawng a bâwl a ngai a. Ngaihtuah chiang lovin Jephtha’n thu a tiam em? Tiam lo. Dik tak chuan, a fanu chu amah lo hmuak tûra chhuak hmasa ber a ni thei tih a hre mai thei. Chu chu a hria emaw, hre lo emaw pawh ni se, Jehova hnêna a thutiam hlen chu amah leh a fanu tân thil awlsam a ni lo. Jephtha’n a fanu a hmuh chuan a lungchhiat thu a sawi a. A fanuin tlângahte kalin a “nulâtna chu a han sûn” a ni. Engvângin nge? Jephtha’n fapa a nei lo va, tûnah a fanu neihchhun chuan englaimahin pasal a nei lo vang a, fa pawh a nei ngai dâwn lo a ni. Jephtha chhûngkaw hming chu a tâwp dâwn a. Mahse, Jephtha leh a fanu chuan an rilru veizâwng aiin thil pawimawh zâwk a awm tih an hria a ni. Jephtha chuan: “LALPA lamah ka kâ ka lo âng ta si a, chu chu zûk leh thei ka ni ta lo,” tiin a sawi a. A fanu chuan: “I kâa i thu chhuak ang ngeiin ka chungah i ti tûr alâwm,” tiin a sawi ve bawk. (Rorêltute 11:35-39) Pathian hnêna an thutiam hlen chu an tân har hle mah se, Jephtha leh a fanu chu an thutiam bawhchhiat ngaihtuah lo khawpa mi rinawm an ni.—Deuteronomy 23:21, 23; Sâm 15:4 chhiar rawh.

7. (a) Hani’n eng thu nge a tiam a, engvângin nge? Chu chu engtin nge a rawn thlen famkim? (b) Hani thutiam chu Samuela tân eng awmzia nge a neih? (Footnote en rawh.)

7 Hani pawhin hun harsa tak a tawh laiin Jehova hnênah thu a tiam a. Fa a neih theih loh avângin a lungngai hle a, chu mi avângin hnehchhiah leh nuihsawih a tâwk a ni. (1 Samuela 1:4-7, 10, 16) A rilru chu Jehova hnênah hrilhin, heti hian thu a tiam a: “Aw Sipaihote LALPA, i bâwihnu tlâwmzia hi min hriatsak tak meuh va, min hriat reng a, i bâwihnu hi min theihnghilh loh va, i bâwihnu hi fapa i pêk chuan, a dam chhûng zawng LALPA ka pe ve thung ang a, a lû pawh meh rêng rêng a ni lo vang,” tiin. * (Footnote en rawh.) (1 Samuela 1:11) Jehova’n Hani ṭawngṭaina chu ngaihthlâksakin kum khat a liam hnuah fapa Samuela a pe a. Hani chu a va hlim dâwn tak em! Mahse, Pathian hnêna a thutiam chu a theihnghilh lo. Fapa a hrin chuan: “LALPA ka dîl a ni,” tiin a sawi a ni.—1 Samuela 1:20.

Hani chuan Pathian hnêna a thutiam hlen tûrin a tâna thil pawimawih tak chu chân a inhuam

8. (a) Hani tân a thutiam hlen chu thil awlsam a ni em? (b) Engtin nge Sâm 61-na chuan Hani entawn tûr ṭha siam chu a hriattîr che?

8 Samuela kum thum mi vêl a nihin, Hani chuan Jehova hnêna a thutiam angin a ti a. Samuela chu Silo khuaa biak bûka awm Puithiam Lal Elia hnênah a hruai a: “He naupang dîl hian ka ṭawngṭai a ni a; tin, LALPA chuan ka dîl chu min pe ta a. Chuvângin kei pawhin LALPA hnênah ka hlân a ni: a dam chhûng zawnga LALPA tâna hlan a ni,” tiin a hrilh a ni. (1 Samuela 1: 24-28) Chuta ṭang chuan, Samuela chu biak bûkah a awm ta a ni. “Naupang Samuela chu LALPA hmaah chuan a lo sei lian ta a,” tiin Bible-in a sawi a. (1 Samuela 2:21) Hani tân a thutiam hlen chu thil awlsam a ni lo. A chhan chu a hmangaih êm êm a fapa duat tak nên nî tin hun an hmang thei dâwn lo a ni. A fapa seilen dân chu a hmu dâwn lo va. Mahse, Jehova hnêna a thutiam chu a ngai pawimawh hle a. Pathian hnêna a thutiam hlen tûr chuan a tâna thil pawimawih tak chu chân a inhuam a ni.—1 Samuela 2:1, 2; Sâm 61:1, 5, 8 chhiar rawh.

Jehova hnêna i thutiamte chu i hlen em?

9. Eng nge kan sawiho leh ang?

9 Jehova hnêna thutiam pawimawh dân chu kan lo hre thiam tawh a, hêng zawhnate hi i lo ngaihtuah ang u: Tûn laiah eng thutiam nge kan neih mai theih? Chûng thutiamte chu engtin nge kan vawn tlat theih ang? tihte hi.

INPUMPEKNA THUTIAM

Inpumpêkna thutiam (Paragraph 10-na en rawh)

10. Kristianin a siam theih thutiam pawimawh ber chu eng nge ni? Chutah chuan eng nge tel?

10 Kristian tâna thutiam pawimawh ber chu Jehova hnêna a nun pumpêk hi a ni a. Mi chuan eng thil pawh lo thleng se, chatuana  Pathian rawngbâwl tûrin a ṭawngṭainaah thu a tiam a. Isua chuan mahni ‘hrehawm kan pawisa lo’ tih a sawi a, a awmzia chu, kan nunah mahni aiin Jehova dah hmasa tûrin kan intiam tihna a ni. (Matthaia 16:24) Chumi nî aṭang chuan, “Lalpa ta kan ni.” (Rom 14:8) Kan inpumpêkna chu kan ngai pawimawh hle. Keini pawh: “Ka chunga a thiltih ṭhat zawng zawng avâng hian LALPA chu eng nge ka pêk ve thung ang? Ka thutiamte chu LALPA lakah ka hlen ang, a ni, a mite zawng zawng hmâah chuan,” tia sawitu fakna hla phuahtu angin kan inngai a ni.—Sâm 116:12, 14.

11. Baptisma i chan nîah eng thil nge thleng?

11 Jehova hnênah inpumpêkin, chumi târ lan nân tuiah baptisma i chang tawh em? I chang tawh a nih chuan, thil ṭha tak a ni! Baptisma thusawitu unaupain Jehova hnênah i inpumpêk tawh em tih leh “i inpumpêkna leh baptisma channain Jehova Thuhretu pakhat i nih thu a târ lang” tih i hre thiam em tia a zawh lai che chu i la hria em? Aw tia i chhân chuan, mite’n i inpumpêk tawh tih leh Jehova rawngbâwltu nia baptisma chang tûrin i tling tawh tih an hria a. Jehova i tihlim hle a ni!

12. (a) Eng zawhnate nge kan inzawh ang? (b) Petera’n engtiang miziate nge nei chho tûra min fuih?

12 Baptisma i chan hian, Jehova hnênah a rawngbâwl nân i nun i hmang dâwn tih leh a tehnate zui tûrin i tih theih apiang i ti dâwn tih i tiam a. Mahse, baptisma channa chu a ṭanna chauh a ni. Hunte a liam zêl hian, kan vaiin mahni kan in bihchian zêl a ngai a. Heti hian kan inzâwt thei a ni: ‘Baptisma ka chan aṭang khân Jehova nêna kan inlaichînna chu engtiangin nge a ṭhan chhoh? Ka thinlung zawng zawngin a rawng ka la bâwl reng em? (Kolossa 3:23) Ka ṭawngṭai ṭhîn em? Nî tinin Bible ka chhiar ziah em? Inkhâwmnaah ka tel ziah em? Thu hrilh rawngbâwlnaah theih tâwp chhuahin ka tel ṭhîn em? Nge ni a, chûng thiltihte atân phûrna ka neih chu ka hlauh ṭhen zâwk?’ tiin. Tirhkoh Petera chuan Jehova rawngbâwlnaa chechâng lova min awmtîr theitu thil hlauhawm a awm tih min vaukhân a. Rinna te, hriatna te, chhelna te, leh Pathian ngaihsaknaa ṭhang chho tûra kan thawhrim chuan chu chu kan pumpelh thei a ni.—2 Petera 1:5-8 chhiar rawh.

13. Inpumpêk a, baptisma chang tawh Kristian chuan eng nge a hriat ngai?

13 Jehova rawngbâwl tûra thu kan tiam tawh chuan, chu chu sût lêt theih a ni lo. Mi chuan Jehova rawngbâwl a duh tawh lo emaw, Kristian anga nun chu a tlin tawh lo emaw a nih chuan Pathian hnênah ka inpumpêk tak tak lo, rûn dâlin baptisma ka chang mai a ni tiin a hnuah a sawi thei lo vang. * (Footnote en rawh.) Mi chu Jehova hnêna inpumpêk tawh hnua thil sual a tih chuan, a hnuah Jehova leh kohhran hnênah a chanchin a sawi leh a ngai a ni. (Rom 14:12) Isua’n: “I hmangaihna hmasa ber kha i bân tâk avângin,” tia a sawi mite ang nih chu kan duh lo. Chu aiin: “I thiltihzia te, i hmangaihzia te, i rinzia te, i rawngbâwlzia te, i chhelzia te ka hria, i thiltih hnuhnûng berte chu atîra mi ai khân a  nasa zâwk tih ka hre bawk,” tia kan chungchâng a sawi chu kan duh zâwk a ni. (Thu Puan 2:4, 19) Kan inpumpêkna mila ṭhahnem kan ngaihna hmanga Jehova tihlâwm chu kan duh a ni.

INNEIHNA THUTIAM

Inneihna thutiam (Paragraph 14-na en rawh)

14. Miin a tiam theih zînga thutiam pawimawh ber pahnihna chu eng nge ni? Engvângin nge?

14 Thutiama pawimawh ber pahnihna chu inneihna thutiam hi a ni a. Inneihna hi thil thianghlim tak a ni a. Jehova’n inneihna thutiam chu thil pawimawh tak angin a ngai a ni. Monu leh mopa’n thu an intiam chuan, Jehova leh chumi hmuna awm zawng zawngte hmaah thu an tiam a ni. Anni chuan Pathian ruahman inneihna mila leia an chên dun chhûng chu inhmangaih tûr te, inngaina tûr te, leh inzah tawn tûrtein thu an tiam ṭhîn a ni. Mi dangte chuan, chûng thu ang chiah chiah chu hmang lo mah se, Pathian hmaah thu an tiam tho a ni. Chutianga thu an tiam hunah chuan, nupa an lo ni a. Inneihna chu dam chhûnga chên dun tûr tihna a ni. (Genesis 2:24; 1 Korinth 7:39) Isua chuan: “Pathianin a zawm tawh chu mihringin ṭhen suh se,” tiin a sawi a. Nupate’n an inkarah inremlohna a awm vâng maiin, inṭhen theiah an inngai tûr a ni lo.—Marka 10:9.

15. Engvângin nge Kristiante chuan inneihna chu khawvêl mite anga an thlîr loh vang?

15 Mihring ṭha famkim lote zîngah hian inneihna ṭha famkim a awm thei lo tih a chiang hle. Chuvângin, Bible chuan inneite’n “tisaah chuan hrehawm an tuar ang” tih min hrilh a ni. (1 Korinth 7:28) Tûn lai khawvêla mi tam tak chu inneihna chungchângah an ngaih a sam hle a. An inkârah thil kal tluang lova an hriat hian an inṭhen fo ṭhîn. Mahse, Kristiante chuan inneihna chu chutiang chuan an thlîr tûr a ni lo. Anni chuan Pathian hmaah inneihna thu an tiam tih an hria a. Chu thutiam chu an bawhchhia a nih chuan, Pathian an bum ang a ni a, Pathianin dâwt sawite chu a hua a ni. (Leviticus 19:12; Thufingte 6:16-19) Kristian nupate chuan tirhkoh Paula thusawi: “Nupuiah phuar belhbawm i ni em? Phelhna zawng suh,” tih hi an hre reng tûr a ni a. (1 Korinth 7:27) Paula’n chutiang thu a sawi theih chhan chu Jehova’n inbumna hmanga inṭhen chu a hua tih a hriat vâng a ni.—Malakia 2:13-16.

16. Inṭhenna leh awm hranna chungchângah Bible-in eng nge a sawi?

16 Bible-in inṭhen a phal chhan awmchhun chu uirêna vâng chauh a ni a, chu chu thil tisual lo zâwk a kawppuiin a ngaihdam theih loh chauhvin a ni tiin Isua’n a sawi. (Matthaia 19:9; Hebrai 13:4) Nupa awm hranna chungchâng hi eng nge ni ve? Bible chuan hemi chungchângah chiang takin a sawi a. (1 Korinth 7:10, 11 chhiar rawh.) Nupa awm hran theihna chhan Bible-ah a chuang lo. Mahse, Kristian chuan a kawppui laka awm hran a ngai nia a inhriat châng a awm mai thei a. Entîr nân, mi ṭhenkhat chuan sawichhiat hmang, a nih loh leh kalpêng an kawppuite nêna an awm dun reng chuan an nun leh Jehova nêna an inlaichînna nasa takin a chhe dâwn tih an hre mai thei a ni. * (Footnote en rawh.)

17. Kristian nupate chuan an inneihna tinghet tûrin eng nge an tih theih?

 17 Nupate’n an inneihna tinghet lehzual tûra upate hnêna thurâwn an dîl hunah, upate’n Hmangaihna Dik Tak Chu Eng Nge Ni? tih video leh, Chhûngkaw Hlim Engtin Nge I Neih Theih? tih brochure chu an enin, an zir tawh em tih an zâwt thei a. Chûngte chuan inneihna tinghet lehzualtu Bible thu bulte a sawiuar a ni. Nupa tuakkhat chuan: “He brochure kan zir aṭangin tûn hma zawng aiin kan hlim lehzual a ni,” tiin an sawi. An inneihna kum 22 vêla rei tawh unaunu chuan a pasal nên an inṭhen a hnai niin a hria a. Tichuan video chu a en ta a. Ani chuan: “Baptisma chang tawh kan ni ve ve a; mahse, kan rilru veizâwng chu a inpersan hle. Video chu a hun taka ṭanpuitu a va ni tak êm! Tûnah chuan kan nupain kan hlim tawh hle,” tiin a sawi a ni. Nupate’n an inneihnaah Jehova thu bulte an hmang a nih chuan an inlaichînna a nghet lehzualin an hlim lehzual ang tih a chiang hle a ni.

HUN KIMA RAWNGBAWLTUTE THUTIAM

18, 19. (a) Kristian nu leh pa tam takte’n eng thil nge an tih? (b) Hun kima rawngbâwltute chungchângah eng nge kan sawi theih?

18 A tîr lamah khân Jephtha leh Hani thutiam kan sawiho tawh a. Chûng an thutiamte avângin, Jephtha fanu leh Hani fapate chuan Jehova rawngbâwlnaah danglam takin an nun an hmang a ni. Tûn laia Kristian nu leh pate pawhin an fate chu hun kima rawngbâwl tûr leh an nun chu Pathian rawngbâwlnaa hmang tûrin an fuih a. Hêng ṭhalaite’n an rawngbâwlna chhun zawm zêl tûrin keini pawhin kan fuih ve thei a ni.—Rorêltute 11:40; Sâm 110:3.

Hun kima rawngbâwlna thutiam (Paragraph 19-na en rawh)

19 Tûn laiah, Khawvêl Pumah Hun Kima Rawngbâwl Jehova Thuhretu 67,000 vêl an awm a. Ṭhenkhat chuan Bethel-ah te, Kingdom Hall saknaah te, a nih loh leh bial kannaahte an thawk a. Mi dangte chuan thlawhhmaa zirtîrna petu te, special pioneer te, missionary te, Assembly Hall leh Bible school hmun enkawltute niin an thawkrim a ni. An zavaiin “Thuawihna leh Inrenchenna Thutiam,” an siam vek a. He thutiamah hian, Jehova rawngbâwlnaa an dawn eng mawhphurhnaah pawh theih tâwp chhuaha thawk tûr te, samkhai taka nung tûr te, phalna an hmuh loh chuan khawvêl lama hna thawk lo tûrtein an intiam a ni. A mihring ni lovin, an chanvo chelh chu thil hlu tak anga ngaih a ni a. Anni chu inngaitlâwm tak an ni a, hun kima rawngbâwlnaa an tel chhûng chuan an thutiam chu vawn an tum tlat a ni.

20. Pathian hnêna kan thutiamte chu engangin nge kan ngaih ang? Engvângin nge?

20 He thuziakah hian, Pathian hnêna kan tiam theih thutiam pathum chungchâng kan sawiho tawh a. Hêng thutiam zînga ṭhenkhat hi i tiam tawh a ni mai thei. Kan thutiamte chu kan ngai pawimawh tûr a ni tih leh chumi vawng tlat tûrin kan tih theih apiang kan ti tûr a ni tih kan hria a. (Thufingte 20:25) Jehova hnêna kan thutiamte kan vawng lo a nih chuan, nghawng pawi tak a nei thei a ni. (Thuhriltu 5:6) Chuvângin, Jehova chungchânga: “Ka thutiamte ni tin ka hlen theih nân, kumkhuain i hming fakin ka zai ang,” tia sawitu fakna hla phuahtu ang nih i tum tlat ang u.—Sâm 61:8.

^ par. 7 Hani’n Jehova hnênah fapa a neih chuan, a dam chhûngin Nazirit mi ni tûrin a tiam a. Chu mi awmzia chu a fapa chu a inpumpêk ang a, Jehova rawngbâwl tûra tihhranin a awm ang tihna a ni.—Numbers 6:2, 5, 8.

^ par. 13 Mi chu baptisma chang tûra a tlin hmain upate’n an ngaihtuah ngai thil tam tak a awm avângin tuemaw baptisma channa chu pawm theih loh anga ngaih chu thil vâng tak a ni.