A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  January 2017

Fiahna Hnuaiah Thuhnuairawlh Mi I Ni Reng Thei

Fiahna Hnuaiah Thuhnuairawlh Mi I Ni Reng Thei

‘I Pathian nên thuhnuairawlh takin lêng dûn rawh!’—MIKA 6:8.

HLA: 48, 19

1-3. Judai rama zâwlnei khân eng nge a tih a, a rah chhuah chu eng nge ni? (A thupui chunga milem en rawh.)

ISRAEL lal Jeroboama chuan Bethel khawpuiah biakna dik lo atân maichâm a siam a. Jehova’n Juda rama zâwlnei pakhat chu Jeroboama hnêna rorêlna thuchah sawi tûrin a tîr a ni. Chu zâwlnei inngaitlâwm tak chuan Jehova thu zâwmin thuchah chu a va hrilh a. Lal chu zâwlnei chungah chuan thinur hle mah se, Jehova’n zâwlnei chu a vênghim a ni.—1 Lalte 13:1-10.

2 Jehova’n zâwlnei chu Israel rama ei a, in lo tûr leh kawng dang aṭanga haw tûrin thu a pe a. A haw kawngah, zâwlnei chuan Jehova pêk thuchah keng nia insawi amah bumtu putar a tâwk a. Putarin zâwlnei chu a ina ei in tûrin a sâwm a ni. Zâwlnei chuan Jehova thu awih lovin putar chu a zui ta a. Jehova chu a lâwm lo. Zâwlnei chu haw kawngah sakeibakneiin a bei a, a that ta a ni.—1 Lalte 13:11-24.

3 Zâwlneiin Jehova thu aia putar thu a awih chhan chu kan hre lo. Mahse, Jehova nên ‘thuhnuairawlh takin an lêng dûn’  lo tih kan hria. (Mika 6:8 chhiar rawh.) Jehova nên lêng dûn tia Bible-in a sawi hian Jehova ring a, a kaihhruaina rinchhan a, a thu awih a tel a ni. Mi thuhnuairawlh chuan a ṭawngṭai ziah a ngai tih a hria. Zâwlnei chu thuhnuairawlh se chuan, Jehova’n a pêk a kaihhruaina a thlâk danglam leh danglam loh a zâwt tûr a ni. A châng chuan thu tlûkna khirh tak kan siam a ngai thei a, chutiang dinhmunah Jehova’n ti tûra min duh chu chiang takin kan hre lo mai thei. Mahse, mi thuhnuairawlh kan nih chuan, thil sual pawi tak kan tih loh nân Jehova hnênah kaihhruaina kan dîl ngei ang.

4. He thuziakah hian eng nge kan zir ang?

4 Thuziak hmasaah khân, thuhnuairawlhna awmzia leh tûn laia a pawimawh chhan kan hre tawh a. Mahse, engtin nge mi thuhnuairawlh tak kan nih lehzual theih ang? Eng dinhmun hnuaiahte nge kan thuhnuairawlhna chu fiah a nih theih a, thuhnuairawlhna kan neih tak zet leh tak zet loh chu engin nge târ lang? Chûng dinhmun pathumte chu i lo ngaihtuah ang u.—Thufingte 11:2.

KAN DINHMUN A INTHLAK DANGLAM HUNAH

5, 6. Engtin nge Barzillaia’n mi thuhnuairawlh a ni tih a lantîr?

5 Kan dihhmun leh kan chanvote a inthlâk danglam huna kan chhân lêt dânin thuhnuairawlh tak kan nih leh nih loh a târ lang thei a. Lal Davida ṭhian rinawm Barzilaia entawn tûr siam aṭangin kan inzir thei a ni. Barzillaia chu kum 80 mi a nih chuan, Davida’n lal ina awm tûrin a sâwm a. Hei hi chawimawina ropui tak ni mah se, Barzillaia’n chu chanvo chu a fapa Chimhama hnêna pêk a ṭhat zâwk tûr thu a sawi a ni.—2 Samuela 19:31-37.

6 Engvângin nge Barzillaia’n chu sâwmna chu a pawm loh? Mawhphurhna pumpelh a duh vângin emaw, nun nuam taka awm a duh vângin emaw a ni em? Ni lo, Barzillaia chu mi thuhnuairawlh a nih vâng a ni. A dinhmun inthlâk danglam dân leh a theih chin tâwk chu a hria. (Galatia 6:4, 5 chhiar rawh.) Barzillaia ang bawkin, mi thuhnuairawlh kan nih a ngai a. Kan thil duh ringawt ngaihtuah leh mi dangte nêna inkhaikhin ai chuan, Jehova hnênah kan neih ṭha ber pêk chu kan ngaihtuah zâwk a ni. Hei hi chanvo pawimawh tak dawn emaw, hmingthan emaw aiin a pawimawh zâwk daih a. (Galatia 5:26) Mi thuhnuairawlh kan nih chuan, Jehova chawimawinaah leh mi dangte ṭanpuinaah kan unaute nên kan thawkho ngei ang.—1 Korinth 10:31.

7, 8. Engtin nge thuhnuairawlhna chuan mahni inrinchhan lo tûrin min ṭanpui theih?

7 Mawhphurhna leh thuneihna tam lehzuala kan dawn hunah thuhnuairawlh reng a harsa thei a. Nehemia entawn tûr siam aṭangin kan inzir thei a ni. Jerusalema awmte’n harsatna tam tak an nei tih Nehemia’n a hriat khân, ṭanpui tûrin Jehova a ngên a. (Nehemia 1:4, 11) A ṭawngṭaina chu Jehova’n a chhânsak a ni. Lal Artazerzia chuan chu mi hmuna ram awptuah Nehemia a ruat a. Nehemia chu thiltithei tak leh hausa tak ni mah se, englai mahin a inrinchhan ngai lo. Jehova kaihhruainate a zawng a, a Dânte a chhiar ziah ṭhîn. (Nehemia 8:1, 8, 9) Nehemia chuan mi tam takte chungah thu a nei a. Mahse, a thuneihna chu ama hlâwkna atân emaw, mi dangte tihnat nân emaw a hmang ngai lo.—Nehemia 5:14-19.

8 Nehemia angin, mawhphurhna tam lehzual kan dawng emaw, kan chanvote a  inthlâk emaw a nih pawhin thuhnuairawlh reng kan duh a ni. Kan theihna leh kan thiltawnte rinchhan chu kan duh lo. Engtin nge mi chu a inrinchhan ṭan theih? Entîr nân, upa pakhatin ṭawngṭai hmasa lovin kohhran thilte chu a buaipui mai thei a. A nih loh leh, unau tuemaw chuan thu tlûkna a siam hmasa phawt a, a hnuah, chu a thu tlûkna malsâwm tûrin Jehova hnênah a ṭawngṭai pawh a ni thei. Mahse, mi thuhnuairawlh chuan, a thil tih chu tûn hmain vawi tam tak lo ti ṭhîn tawh pawh ni se, mahni a inrinchhan lo. A theihnate chu Jehova theihnate nên khaikhin theih rual a ni lo tih a hre reng a ni. (Thufingte 3:5, 6 chhiar rawh.) Tûn lai khawvêla mi tam tak chuan mahni hma sialin, mite aia chungnung zâwk nih an duh a. Mahse, Jehova chhiahhlawhte erawh chutiang chu an ni lo. Mawhphurhna kan neihte hian kan chhûngkua, a nih loh leh kohhrana mi dangte aia ṭha zâwk min nihtîr angin kan ngai lo. Chu aiin, Pathian ruahmannaa kan chanvo chu kan hre reng a, kan unaute nên hna kan thawkho a ni.—1 Timothea 3:15.

MI DANGTE’N MIN SAWISEL EMAW MIN FAK EMAW HUNAH

9, 10. Engtin nge thuhnuairawlhna chuan dik lo taka mi dangte’n min sawisêl hunah min ṭanpui theih?

9 Tuemawin dik lo taka min sawisêl hunah kan lunghnual thei a. Chu chu Hani chungah  a thleng a ni. A pasalin a hmangaih hle chung pawhin Hani chu a hlim lova. Amah eltu Penini chuan, a nuihsawh reng ṭhîn a ni. Hani’n fa nei duh hle mah se, a nei thei lova. Ni khat chu a lungchhiat êm avângin biak bûkah ṭawngṭai tûrin a kal a. Puithiam Lal Elia’n a ṭap lai a hmuh chuan zu ruiah a ngai a nih chu le! Mahse, Hani chu a thinur duh lo. Chu aiin, Elia chu zah takin a chhâng zâwk a ni. A hnuah, Hani chu a ṭawngṭai a, chu chuan Jehova a rinzia leh a hmangaihzia a târ lang a ni.—1 Samuela 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Thuhnuairawlhna chuan “ṭhatnain sual chu ngam zâwk” tûrin min ṭanpui thei a. (Rom 12:21) Setana khawvêl chu thil sual hlîrin a khat a ni. Chuvângin, dik lo taka cheibâwl kan nih hunah mak kan ti tûr a ni lo. Chu chuan min tithinur mah se, chu thinurna chu kan thunun tlat tûr a ni. (Sâm 37:1) Kohhrana kan unaute nêna buaina kan neih hian kan rilru a na lehzual thei a. Chutiang thil a thleng a nih chuan Isua entawn kan duh a ni. Bible chuan: “Mi hauhva a awm laiin a hau ve thung lo va,” tiin a sawi a. Chu ai chuan, “fel taka ngaihtuah ṭhîntua hnênah chuan a inpe zâwk” a ni. (1 Petera 2:23) Isua chu a inngaitlâwm a, Jehova’n rorêl dik lohna zawng zawng a siam ṭha ang tih a hria a ni. (Rom 12:19) Keini pawh inngaihtlâwm leh “sual, sualin thungrûl” loh kan duh ve a ni.—1 Petera 3:8, 9.

11, 12. (a) Mi dangte’n min fak emaw, min fak der hunah emaw engtin nge mi thuhnuairawlh kan nih reng theih? (b) Kan thawmhnaw hâk dân leh kan khawsak dânah mi thuhnuairawlh kan nihzia engtin nge kan lantîr theih?

 11 Mi dangte’n min fak emaw, min fak der hunah emaw kan thuhnuairawlhna chu fiah a ni thei a. Estheri chuan fakna tam tak leh fak dernate a dawng a. Persia rama hmeichhe hmêlṭha berte zînga pakhat a ni. Kum khat chhûng chu nula dang tam takte nên a nalh thei ang bera incheina hun ṭha an nei a, a nalh ber chu lalin a thlang dâwn a ni. A hnuah, lal chuan Estheri chu lalnu atân a thlang ta a. Mahse, chutianga ngaihven a hlawhna chuan amah a thlâk danglam chuang lo va. Mahni hma sial tak a nih phah hek lo. Mi thuhnuairawlh a ni reng a, ngil a neiin, mi zah thiam tak a ni.—Estheri 2:9, 12, 15, 17.

Kan inchei dânin Jehova leh mi dangte kan zahzia a lantîr em? Nge ni a, mi thuhnuairawlh kan nih lohzia a lantîr zâwk? (Paragraph 12-na en rawh)

12 Mi thuhnuairawlh kan nih chuan, mahni leh mi dangte kan zahzia lantîr zâwngin kan inthuamin, kan khawsa ngei ang. Chapo emaw, mi dangte ngaihsân hlawh duh emaw ai chuan, “rilru thuhnuairawlh leh nunnêm” nih kan tum zâwk ang. (1 Petera 3:3, 4 chhiar rawh; Jeremia 9:23, 24) Mahni kan inngaih dân chu a tâwpah kan ṭawngka leh kan thiltihah a lang chhuak ṭhîn. Entîr nân, kan thiltih te, kan thil hriat te leh kan mi hriatte avângin mi dangte’n ṭha bîk anga min ngaih kan duh mai thei a. A nih loh leh, mi dangte’n min ṭanpui reng chungin, thil pawimawh tak keimahnia ti angin lan kan tum mai thei bawk. Mahse, Isua hi ngaihtuah rawh. Mite chu a finzia ngaisâng tûrin a ti thei a. Mahse, Pathian Thute chu a hmang zâwk ṭhîn. Mite’n an chawimawi chu a duh lo. Chawimawina chu Jehova hnêna thleng reng tûrin a duh a ni.—Johana 8:28.

THU TLUKNA KAN SIAM HUNAH

13, 14. Engtin nge thuhnuairawlhna chuan thu tlûkna ṭha siam tûrin min ṭanpui theih?

13 Thu tlûkna kan siam hunah, a nih loh leh mi dangte thu tlûkna siamin min nghawng hunah mi thuhnuairawlh kan nih a ngai a. Tirhkoh Paula chu Kaisari khuaa a awm laiin, Jehova’n a pêk hna thawk zo tûrin Jerusalemah kal a duh a. Mahse, zâwlnei Agaba’n a kal chuan man a ni ngei ang tih a hrilh a ni. Thah pawh a ni hial thei bawk. Unaute’n Paula chu kal lo tûrin an ngên a. Mahse, Jerusalema kal chu a tum tlat a ni. Amah a inrinchhan vâng a ni em? Ni lo, Paula chu thuhnuairawlh tak a ni a, Jehova a rinchhan pumhlûm a ni. Unaute pawh thuhnuairawlh tak an ni a. Chuvângin, Paula thu tlûkna chu thlâwpin kaltîr an rem ti ta a ni.—Tirhkohte 21:10-14.

14 Thuhnuairawlhna chuan thil awm dân tûr kan hriat loh emaw, kan thunun theih loh hunah emaw pawh thu tlûkna ṭha siam tûrin min ṭanpui ngei ang. Entîr nân, hun kima rawngbâwl ṭan dân kan ngaihtuah mai thei a. Mahse, dam lo ta ila engtin nge ni ang? Kan nu leh pate chu dam lovin ṭanpuina mamawh ta se engtin nge ni ang? Kan tar hunah eng nge kan tih ang? Chûng zawhnate chu ṭawngṭaia kan ngaihtuah a nih pawhin kan chhâng vek thei lo. (Thuhriltu 8:16, 17) Mahse, Jehova kan rinchhan a nih chuan, tih theih chin kan nei tih hriain chu chu kan pawm ngei ang. Thil awm dân kan en dik ang a, thurâwn kan dîl ang a, a pawimawh ber chu kaihhruaina atân kan ṭawngṭai hi a ni. Tichuan, Jehova thlarau kaihhruaina kan zui tûr a ni. (Thuhriltu 11:4-6 chhiar rawh.) Jehova chuan kan thu tlûkna siamah mal min sâwm thei a, kan ruahmanna thlâk danglam tûrin min ṭanpui thei bawk.—Thufingte 16:3, 9.

 THUHNUAIRAWLH LEHZUAL KAN NIH THEIH DAN

15. Engtin nge Jehova chungchâng ngaihtuahna chuan inngaitlâwm reng tûra min ṭanpui theih?

15 Engtin nge thuhnuairawlh lehzual kan nih theih? Tih theih dân kawng li kan sawiho vang. A hmasa berah, Jehova chungchâng kan ngaihtuah a ngai a, eng ang Pathian nge a nih tih ngun taka kan ngaihtuah a ngai a ni. Jehova nêna kan inkhaikhin chuan, engmah lo kan nihzia leh engmah kan hriat lohzia kan hria ang. (Isaia 8:13) Mihring, a nih loh leh vântirhkoh ni lovin, Pathian Engkimtitheia rawng kan bâwl tih hre reng ang che. Chu mi ngaihtuahna chuan inngaitlâwm taka “Pathian kut chak tak hnuaiah” intulût tûrin min ṭanpui ang.—1 Petera 5:6.

16. Pathian hmangaihna chhût ngunna chuan engtin nge thuhnuairawlh tûra min ṭanpui?

16 A pahnihnaah, thuhnuairawlh lehzual kan nih theih dân chu Jehova’n min hmangaih nasatzia chhût ngun hi a ni a. Paula chuan kohhran chu mihring tasa nên a khaikhin a ni. Jehova chuan taksa pêng zawng zawng hi ngaihlu vek tûrin a siam a. (1 Korinth 12:23, 24) Kan vai hian Jehova tân kan hlu vek a ni. Ani chuan mi dangte nên min khaikhin lova, thil kan tihsual hunah pawh min hmangaih reng tho a ni. Jehova’n min hmangaih a ni tih hriatna chuan him nia inhriatna min neihtîr a ni.

17. Mi dangte ṭhatna kan zawn hian engtin nge kan hlâwkpui ang?

17 A pathumnaah, Jehova angin mi dangte ṭhatna kan zawng a nih chuan mi thuhnuairawlh kan ni lehzual ang. Mite ngaihsak hlawh nih ber tum emaw, an tih tûr hrilh reng emaw aiin, an hnênah thurâwn dîlin an ngaih dânte lâwm takin kan pawm tûr a ni. (Thufingte 13:10) Kan unaute’n chanvo ṭha tak an dawng kan hmuh hian kan hlim hle a. Kan vaia a rawngbâwl tûra min pawm avângin Jehova chungah kan lâwm hle a ni.—1 Petera 5:9.

18. Engtin nge kan chhia leh ṭha hriatna sawizawina chuan mi thuhnuairawlh ni lehzual tûra min ṭanpui theih?

18 A palina, kan chhia leh ṭha hriatna sawizawi tûra Bible thubulte kan hman chuan mi thuhnuairawlh kan ni lehzual ang. Chûng thubulte chuan Jehova rilru vei zâwng leh ngaihtuah dânte min zirtîr a. Jehova thlîr dâna thil thlîr kan zir chuan, amah tilâwm thei thu tlûknate kan siam thei a ni. Kan zir tawh angin, kan ṭawngṭai a, kan thu zirte kan nunpui chuan kan chhia leh ṭha hriatna chu a chak lehzual ang. (1 Timothea 1:5) Mi dangte ngaih pawimawh zâwk kan zir a. Hêng thilte kan tih hian, mi thuhnuairawlh ni lehzual tûra min ṭanpui bâkah, ‘min siam ṭha famkim’ ang tih Jehova’n min tiam a ni.—1 Petera 5:10.

19. Chatuana mi thuhnuairawlh ni reng tûrin engin nge min ṭanpui thei?

19 He thuziak ṭan tirha kan sawi tâk Juda rama zâwlnei kha i la hre reng em? Thuhnuai a rawlh reng loh avângin a nunna leh Jehova nên an inṭhianṭhatna a chân a ni. Mahse, harsatna kârah pawh mi thuhnuairawlh kan ni reng thei a. Jehova chhiahhlawh rinawmte thiltawn chuan thuhnuairawlhna chu neih theih a ni tih a târ lang a ni. Jehova rawng kan bâwl rei poh leh, amah kan rinchhan lehzual sauh tûr a ni. (Thufingte 8:13) Kan dinhmun chu engpawh ni se, Jehova nên kan lêng dûn reng thei a. Hei hi kan neih theih chawimawina ropui ber a ni. Chuvângin, mi thuhnuairawlh ni reng tûr leh Jehova nêna chatuana lêng dûn tûrin kan tih theih apiang i ti ang u.