A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  January 2017

‘Chûng Chu Mi Rinawmte Hnênah Kawltîr Rawh’

‘Chûng Chu Mi Rinawmte Hnênah Kawltîr Rawh’

“Chûng chu mi rinawm, mi dangte zirtîr chhâwng thei tûr angte hnênah chuan kawltîr rawh.”—2 TIMOTHEA 2:2.

HLA: 45, 10

1, 2. Engtin nge mi tam tak chuan an hna chu an ngaih?

MI TAM tak chuan an hna thawh azirin an pawimawh, a nih loh leh an pawimawh lo niin an inngai a. Hnam dân ṭhenkhatah chuan, tuemaw hriat chian an duha chu: “Eng hna nge i thawh?” tiin an zâwt ṭhîn a ni.

2 Bible-in mite chungchâng a sawi hian an hna thawhte târ lan châng a nei a. Entîr nân, “Chhiahkhawntu Matthaia,” “Savun siamtu Simona,” leh “Dâktawr duh tak Luka” titein a sawi a ni. (Matthaia 10:3; Tirhkohte 10:6; Kolossa 4:14) Ṭum dangah, Bible chuan Jehova rawngbâwlnaa mite neih chanvo chu a târ lang bawk. Lal Davida te, zâwlnei Elija te, leh tirhkoh Paula te chungchâng hi han ngaihtuah teh. Hêng mite hian Jehova pêk chanvo chu an ngaihlu a. Chutiang bawkin, Jehova rawngbâwlnaa kan neih chanvo chu kan ngaihlu ve tûr a ni.

3. Engvângin nge kum upate’n ṭhalaite chu an zirtîr ang? (A thupui chunga milem en rawh.)

3 Jehova rawngbâwl chu nuam kan tiin kan chanvo chu kan  ngaihlu a ni. Kan zînga mi tam tak chuan kan hna hi thawh nuam kan tih êm avângin a theih chen chen thawh zêl kan beisei a. Mahse, mite an lo tar chuan, an ṭhat laia an thawh ang zât an thawk thei tawh lo chu a pawi hle. (Thuhriltu 1:4) Hei hian Jehova mite tân pawh chona nasa tak a siam a ni. Tûn laiah, thu hrilh rawngbâwlnain hma a sâwn zêl a, Jehova inawpna pâwl chuan mi a tam thei ang berte hnêna chanchin ṭha thlen nân tûn lai thiamnate a hmang a ni. Mahse, kum upate tân thil tih dân tharte zir chu harsat châng a awm thei. (Luka 5:39) Chu bâkah, mite an lo upat chhoh zêl ruala an chakna leh theihnate a tlêm tial tial chu thil pângngai tak a ni. (Thufingte 20:29) Chuvângin, kum upate’n ṭhalaite chu Jehova inawpna pâwla mawhphurhna tam zâwk chelh thei tûra an zirtîr chu a lâwmawmin a ṭangkai hle a ni.Sâm 71:18 chhiar rawh.

4. Engvângin nge mi ṭhenkhat tân mi dangte hnêna thuneihna hlan chhâwn chu a harsat? (“Hna Hlan Chhâwn Harsa Kan Tih Mai Theih Chhan,” tih bâwm en rawh.)

4 Thuneihna neitute tân ṭhalaite hnêna hna hlan chhâwn chu thil awlsam a ni reng lo. Unaupate chuan an chanvo duh tak an chân tûr an ngaihtuahin pawi an ti mai thei a. An hna duh tak mi dangte hnêna hlan chhâwn a ngai tih ngaihtuahna chuan an rilru a tina thei bawk. A nih loh leh, an mahni ngeiin an thawh loh chuan, a ṭhat tâwk loh an hlau pawh a ni thei. Mi dangte zirtîrna hun nei thei tawh lo tûrah an inngai pawh a ni thei bawk. Chutih rualin, ṭhalai unaupate chuan mawhphurhna tam zâwk pêk an nih loh pawhin an dawhtheih a ngai a ni.

5. He thuziakah hian eng zawhnate nge kan ngaihtuah ang?

5 Chutichu, ṭhalaite’n mawhphurhna tam zâwk an chelh theih nân kum upate’n an ṭanpui chu engvângin nge a pawimawh? Engtin nge hei hi an tih theih? (2 Timothea 2:2) Chu bâkah, ṭhalaite tân kum upate leh thiltawn ngah zâwkte nêna an thawhho hunah an hnên aṭanga inzir tûrin engvângin nge rilru put hmang dik tak an neih a ngaih? A hmasa berin, Lal Davida’n a fapa hna pawimawh tak thawk tûra a buatsaih dân hi i lo en ang u.

DAVIDA’N SOLOMONA A BUATSAIH

6. Lal Davida’n eng nge tih a duh? Jehova’n eng nge a hrilh?

6 Kum tam tak chhûng, Davida chu tihduhdah a ni a, hmun dang dangah a insawn a ngai a. Lal a nih hnuah chuan, in nuam takah a chêng a ni. Tichuan, zâwlnei Nathana hnênah: “Hei, kei chu sidar thing inah ka awm a, nimahsela LALPA thuthlunna bâwm chu puan zâr hnuai maiah a awm a,” tiin a hrilh a. Davida chuan Jehova tân biak in mawi tak sak a châk hle a ni. Nathana’n a hnênah: “I rilrua i vei ang tak chuan ti ta che; Pathian i hnênah a awm si a,” tiin a hrilh a. Mahse, chu chu Jehova duhzâwng a ni lo. Pathianin Nathana chu Davida hnênah: “Ka awmna tûrin nangin in mi saksak tûr a ni lo,” tiin a hrilhtîr a ni. Jehova’n Davida chu A awmpui reng dâwn tih tiam mah se, Davida chuan a fapate zînga pakhatin biak in a sa dâwn tih a hria a. Davida’n engtin nge a chhân lêt?—1 Chronicles 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Engtin nge Davida’n Jehova kaihhruaina chu a chhân lêt?

 7 Davida chuan Jehova tân biak in sak a duh tak zet a, chuvângin a lunghnual hle ngei ang. Mahse, a fapa Solomona kaihhruai hna chu ṭha takin a ṭanpui tlat a ni. Davida chuan hnathawktute a huaihawt a, thîr te, dâr te, tangkarua te, rangkachak te, leh thingte lâkkhâwmnaah a ṭanpui bawk. Biak in sak a nih avângin tu nge chawimawi hlawh ang tihah a buai lo va, a hnuah chu biak in chu Solomona biak in tia hriat a ni. Solomona chu: “Chutichuan ka fapa, LALPA chu i hnênah awm sela, hmuingîl zêl la, i chungchâng thu a lo sawi lâwk tawh ang khân, LALPA i Pathian in chu sa ang che,” tiin a fuih a ni.—1 Chronicles 22:11, 14-16.

8. Engvângin nge Davida chuan Solomona chu biak in sa tûra tling tâwk lo anga a ngaih mai theih? Mahse, Davida’n eng nge a tih?

8 1 Chronicles 22:5 chhiar rawh. Davida’n Solomona chu, chu hna pawimawh tak kaihruai tûra la inpeih lovah a ngai mai thei a. Biak in chu “ropui tak” tûr a ni a; mahse, Solomona chu “a la naupangin engmah a la hre rih lo,” a ni. Mahse, Davida chuan Jehova’n Solomona chu he hna pawimawh tak thawk tûrin a ṭanpui ang tih a hria a. Chuvângin, a fapa chu hna ropui tak buatsaih nân theih tâwp chhuahin a ṭanpui a ni.

MI DANGTE ZIRTIRNAAH HLIM RAWH

Ṭhalaite’n mawhphurhna tam lehzual an chelh kan hmuh hian kan hlim hle (Paragraph 9-na en rawh)

9. Kum upate chuan mi dangte hnêna mawhphurhna an pêk hian engtin nge hlimna an neih theih? Entîrna pe rawh.

9 Kum upate chuan ṭhalai unaupate hnêna mawhphurhna ṭhenkhat an pêk a ngaih hunah pawi an ti tûr a ni lo va. Tûn lai hian Jehova hna a pawimawh ber tih kan hre ṭheuh va. Mawhphurhnate chelh tûra ṭhalai unaupate zirtîrna chuan he hna hlen tûrin a ṭanpui ngei ang. Hei hi han  ngaihtuah teh. Naupang tê i nih khân, i pa motor khalh chu i en mai mai a. I lo upat deuh chuan, a thiltih chu a hrilhfiah che a. A hnuah, license i nei a, nangmah ngeiin motor chu i khalh ṭan ta a ni. Chutiang hunah pawh, i pa chuan thurâwn a la pe reng che a. A chângin motor khalh i chhâwk ṭhîn a. Mahse, i pa a lo upat chhoh chuan, motor i khalh ziah a ngai ta a ni. I pa chuan pawi a ti em? Ti lo, a bula ṭhua motor i khalh chu a hlim ngei ang. Chutiang bawkin, kum upate pawhin an zirtîr ṭhalaite’n Jehova inawpna pâwla mawhphurhnate an chelh an hmuh hian an hlim hle a ni.

10. Mosia’n chawimawina leh thuneihna neih chungchâng chu engtin nge a ngaih?

10 Mi dangte chanvo neih chu thîk lo tûrin kan fîmkhur a ngai a. Israel mi ṭhenkhatte’n zâwlnei hna an chelh ṭan huna Mosia chhân lêt dân aṭangin kan inzir thei a ni. (Numbers 11:24-29 chhiar rawh.) Josua’n anni chu khap a duh a; mahse, Mosia chuan: “Keimah avânga ngaimawh em i nih? LALPA mi zawng zawngte chu zâwlnei ni vek sela, LALPAN an chungah a thlarau chu dah ṭheuh sela tih nâk alaiin,” tiin a chhâng a ni. Mosia chuan chu hna chu Jehova’n a kaihruai tih a hria a. Mahni inchawimawina zawn aiin, Jehova chhiahhlawh zawng zawngin chanvo nei vek se tih a duh a ni. Kan chungchâng eng nge ni ve? Jehova rawngbâwlnaah mi dangte’n chanvo dawng ta se, i lâwm ang em?

11. Mi dangte hnêna mawhphurhna pêk chungchângah unaupa pakhatin eng nge a sawi?

11 Kum sawmbi tam tak chhûng Jehova rawngbâwlnaa theih tâwp chhuah unaupa tam tak an awm a, ṭhalai unaupate chu mawhphurhna chelh thei tûrin an zirtîr a ni. Entîr nân, unaupa Peter-a chungchâng hi i lo ngaihtuah ang u. Hun kima kum 74 rawng a bâwl chhûngin, kum 35 lai chu Europe rama branch office-ah rawng a bâwl a. Hun rei tak chhûng chu Service Department-a hotu a ni. Tichuan, he chanvo hi a zirtîr ṭhalai unau Paul-a hnêna pêk a ni a. Peter-a chu he inthlâk thlengna avâng hian lungni lovin a awm em? Awm lo ve. “Mawhphurhna lian zâwk chelh tûra zirtîrna pêk unaupa tam tak an awm avâng leh an mawhphurhna ṭha taka an ngaihsak avângin ka hlim tak meuh a ni,” tiin a sawi.

KUM UPATE NGAIHLU RAWH

12. Rehoboama entîrna aṭangin eng nge kan zir theih?

12 Solomona fapa Rehoboama a lal khân,  chanvo thar a chelh theih dân tûr kawngah kum upate hnênah thurâwn a dîl a. Mahse, an thurâwn chu a hnâwl a ni! A rualpui tlangvâlho thurâwn a pawm zâwk a. A nghawng chhuah chu a pawi hle. (2 Chronicles 10:6-11, 19) Eng nge kan zir theih? Kum upate leh keini aia thiltawn ngah zâwkte hnêna thurâwn dîl chu a finthlâk tih hi. Ṭhalaite chuan tûn hmaa thil lo tih tawh ṭhin ang thlapa tih chhunzawm zêl chu hahthlâkah an ngai tûr a ni lo. Kum upate ngaih dân chu an zah tak zet tûr a ni a, an thil tih dân chu a ṭha tâwk lovah an ngai nghâl mai tûr a ni lo.

13. Engtin nge ṭhalaite chu kum upate nên an thawhho theih?

13 A châng chuan, kum upate, thiltawn ngah zâwkte hna chu ṭhalaite hnêna pêk a ni a. Kum upate hnên aṭanga inzir chu a finthlâk hle ang. A hmasa lama kan sawi entîrnaah khân, Bethel department-a hotu atân Peter-a aiah Paul-a a rawn nih chuan, “Peter-a hnên aṭangin thurâwn ka la ṭhîn a, department-a awm mi dangte pawh chutianga ti ve tûrin ka fuih ṭhîn,” tiin Paul-a’n a sawi.

Paula chuan Timothea zirtîr nân hun a pe a, Timothea chuan ṭha takin a zir

14. Timothea leh tirhkoh Paula thawh dunna aṭangin eng nge kan zir theih?

14 Timothea chu tirhkoh Paula aiin naupang hle mah se, kum tam tak chhûng hna an thawk dûn a ni. (Philippi 2:20-22 chhiar rawh.) Paula chuan Korinth khuaa mite hnênah: “Timothea, Lalpaa ka fa duh tak leh rinawm chu in hnênah ka rawn tîr a ni; ani chuan Kristaa ka awm dân, ram tina kohhranho pâwl tina ka zirtîr ṭhin ang hi a hriattîr leh ang che u,” tiin a hrilh a. (1 Korinth 4:17) Hemi aṭang hian Paula leh Timothea chu ṭha takin hna an thawk dûn tih leh an inṭanpui tawn tih chiang takin kan hre thei a ni. Paula’n ‘Kristaa a awm dân,’ zirtîr tûrin Timothea chu hun a pe a, Timothea chuan ṭha takin a zir a ni. Timothea chu a hmangaih a, Korinth khuaa unaute chu a ngaihsak dâwn tih a hria. Upate chuan kohhran kaihruai tûra mi dangte zirtîrnaah tirhkoh Paula chu an entawn thei a ni.

CHANVO PAWIMAWH KAN NEI ṬHEUH

15. Engtin nge Rom 12:3-5 chuan inthlâk danglamna hmachhawn thei tûra min ṭanpui?

15 Hun phûrawm takah kan nung a. Jehova inawpna pâwl lei lam pêng chu kawng tam takin hma a sâwn a. Chu chu inthlâk danglamna a awm zêl dâwn tihna a ni. Chûng inthlâk danglamna ṭhenkhat chuan mi mal takin min nghawng a, hmachhawn a awlsam ṭhîn lo. Kan inngaihtlâwm a, kan mi mal duhzâwngte aia Lalram hna atâna thil ṭhate kan ngaihtuah tlat chuan inthlâk danglam chu a har lo vang. Hetianga kan tih hian, kan inpumkhat reng ang. Paula chuan Rom khuaa Kristiante hnênah: ‘In zîngah tumah in inngaihhlut tâwk aliama inngaihlu lo tûrin ka ti ṭheuh a che u,’ tiin lehkha a thawn a. Tichuan, kan taksa pêng tinte hi an hnathawh dân a inang lo ṭheuh  angin, kohhrana mi tinte pawh hian chanvo hrang hrang an nei tih a hrilhfiah bawk a ni.—Rom 12:3-5.

Jehova mite chuan Lalram thlâwp an duh avângin ti tûra phût engpawh chu an ti a ni

16. Kristian tinte chuan Jehova inawpna pâwlah engtin nge remna leh inpumkhatna an awmtîr reng theih?

16 Jehova mite chuan Lalram thlâwp an duh avângin ti tûra phût engpawh chu an ti a ni. Kum upate chuan ṭhalaite chu an zirtîr thei a. Ṭhalai unaupate chuan thuhnuairawlh tak leh zahna lantîr chungin mawhphurhna chu an chelh thei a ni. Chu bâkah, nupui nei tawh unaupate chuan dinhmun a inthlâk danglam hunah pawh an nupuite’n an thlâwp tlatna chu an ngaihlu hle a. Chûng hmeichhiate chuan rinawm taka a pasal Akuila, thlâwptu Priskilli chu an entawn thei a ni.—Tirhkohte 18:2.

17. Isua’n a zirtîrte chu engti tûrin nge a zirtîr?

17 Isua chuan mi dangte lâwm taka zirtîrnaah entawn tûr ṭha ber a hnutchhiah a. Mi dangin a hnathawh an chhun zawm a ngai dâwn tih a hria a ni. A zirtîrte chu an ṭha famkim lo tih a hre ngei mai. Mahse, amah aiin chanchin ṭha an thehdarh zau zâwk dâwn tih a ring tlat a ni. (Johana 14:12) Ṭha taka a zirtîr avângin, an thlen theihna ram apiangah thu an hril thei a ni.—Kolossa 1:23.

18. Nakin hunah eng hnathawh tûr nge kan neih ang? Tûnah eng hnathawh tûr nge kan neih?

18 Isua thih hnuah, Jehova’n a kaitho va, “lalna te, thuneihna te, thiltihtheihna te, rorêlna zawng zawng te” aia sâng zâwk thuneihna bâkah hna thawh tûr tam tak pawh a pe a ni. (Ephesi 1:19-21) Armageddon lo thlen hmain Jehova chhiahhlawh nia kan boral a nih pawhin, kan tho leh ang a, khawvêl tharah hna lungawithlâk tak tak thawh tûr kan nei ang. Tûnah ngei pawh hian, chanchin ṭha hrilhna leh zirtîr siamna hna phûrawm tak kan nei ṭheuh va. Chuvângin, ṭhalai kan ni emaw, upa kan ni emaw pawh ni se, ‘Lalpa hna ṭhahnemngai takin kan thawk,” chhunzawm zêl thei a ni.—1 Korinth 15:58.