A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  October 2016

Jehova Thutiamte Chu Ring Rawh

Jehova Thutiamte Chu Ring Rawh

“Rinna hi . . . thil hmuh lohte hriatfiahna a ni.”—HEBRAI 11:1.

HLA: 54, 43

1. Engtin nge kan rinna chu kan ngaih ang?

RINNA hi mi zawng zawngin an nei lo va. (2 Thessalonika 3:2) Mahse, Jehova chuan amah betu zawng zawngte chu rinna a pe a ni. (Rom 12:3; Galatia 5:22) Jehova’n rinna min pe chu kan va lâwm tak êm!

2, 3. (a) Rinna neih chu engtin nge kan hlâwkpui theih? (b) Eng zawhnate nge kan sawiho vang?

2 Jehova’n a Fapa duh tak a pêk avângin Isua ringtu zawng zawng chuan sual ngaihdamna an nei thei a. Chu chuan mite chu Jehova ṭhian a nihtîr theiin, chatuana nunna a neihtîr thei a ni. (Johana 6:44, 65; Rom 6:23) Jehova chu kan chungah a va ṭha tak êm! Mi sual nia thi tlâk kan ni chung pawhin, Jehova chuan thil ṭha kan ti thei tih a hria a. (Sâm 103:10) Isua leh a inthawina chungchânga chanchin ṭha hre tûrin min ṭanpui a ni. Isua ring a, a hnung kan zui chuan chatuana nunna kan beisei thei a ni!—1 Johana 4:9, 10 chhiar rawh.

3 Rinna chungchâng eng nge kan hriat belh theih? Pathianin kan tâna a thil tihte leh nakina min la tihsak tûrte kan  hriat avâng maiin, rinna kan nei tihna a ni êm? Thil dang kan tih ngaite chu i lo en ang u.

‘I THINLUNGIN RING RAWH’

4. Rinna kan neih hian, chu chuan eng nge min tihtîr?

4 Jehova leh Isua rinna kan neih hian, kan tâna an thiltihte leh an la tih tûrte kan hre mai a ni lo va. Nun dân kawng min zirtîr anga nun chu kan duh tak zet a. Mi dangte chu Jehova leh Isua hre ve tûra ṭanpui kan duh bawk a ni. Tirhkoh Paula chuan heti hian a sawi a ni: “I kain Isua chu Lalpa a ni tih i ṭan a, Mitthi zîng ata Pathianin a kai tho tih i thinlunga i rin chuan chhandamin i awm ang,” tih hi. Miten thinlungin an ring a, felna an hmu ṭhîn a; kain an ṭan a, chhandamna an hmu bawk ṭhîn a ni,” tiin.—Rom 10:9, 10; 2 Korinth 4:13.

5. Engvângin nge rinna chu a pawimawh êm êm a, rinna nghet tak nei tûrin eng nge kan tih ngai? Entîrna pe rawh.

5 Pathian khawvêl thara chatuana nung tûr chuan, rinna kan neih a, kan rinna chu kan tihchak reng a ngai a. Rinna chu thingkûng pakhat ang a ni. Thingkûng chu nung reng tûr leh ṭhanglian tûr chuan tui kan pêk reng a ngai a. Tui a mamawh tâwk kan pêk loh chuan, a vuaiin a thi thei a ni. Chutiang bawkin, kan rinna chu a “hrisêl,” rengin, a “ṭhang lian” reng tih kan hriatchian a ngai a ni.—Tita 2:2, Parallel Bible; 2 Thessalonika 1:3; Luka 22:32; Hebrai 3:12.

BIBLE-IN RINNA AWMZIA A TAR LANG

6. Hebrai 11:1 chuan rinna chu eng kawng chi hnihin nge a târ lan?

6 Hebrai 11:1-ah Bible chuan rinna awmzia chu a sawi a. (Chhiar rawh.) (1) Rinna chu “thil beiseite awm ngeia hriatna,” a ni. Kan thil “beiseite” zîngah chuan nakin hun atâna Pathian thutiamte a tel a. Entîr nân, suahsualna chu tihtâwp a niin, khawvêl thar a lo awm ang tih kan hre chiang a ni. (2) Rinna chu “thil hmuhlohte” hriatfiahna a ni. Pathian Jehova, Isua Krista, vântirhkohte, leh Lalram te chu hmu thei lo mah ila, vânah an awm tih kan hria a. (Hebrai 11:3) Pathian thutiamah leh kan hmuh theih loh thilah rinna kan nei tak zet tih engtin nge kan lantîr theih? Chu chu kan nun dân te, kan thusawi te, leh kan thiltihte hmangin kan lantîr thei a ni.

7. Nova entawn tûr siam chuan rinna nei tih awmzia hre thiam tûrin engtin nge min ṭanpui theih? (A thupui chunga milem en rawh.)

7 Rinna chungchângah Nova hnên aṭangin eng nge kan zir theih? “Thil lo la lang lote kawng thu-ah Pathian hrilha lo awmin, Pathian ṭih dêkin, a chhûngte chhandam nân lawng a tu,” tiin tirhkoh Paula chuan Nova chungchâng a sawi a. (Hebrai 11:7) Jehova’n a hnêna a thu hrilh chu a ring a, lawng lian tak a tuk a ni. A ṭhen awmte’n a lawng tuk chhan chu an zâwt pawh a ni mai thei a. Nova chu a ngawi mai mai lo vang tih kan hre chiang thei a ni. Bible chuan Nova chu “felna thu hriltu,” tiin a sawi a. (2 Petera 2:5) Pathianin mi suaksualte chu tuilêtin a ti boral dâwn tih mite a vaukhân a. Jehova’n: “Tisa zawng zawng tâwpna chu ka hmaah a lo thleng ta a ni; anmahni avângin lei hi inpâwngnêknain a khat zo ta si a,” tih leh “keimah ngeiin tisa zawng zawng, nunna thaw pai rêng rêng chu vân hnuai ata tiboral tûrin leiah hian  tui ka tilêt dâwn a ni; leia thil tinrêng awm hi an thi vek ang,” tia a hnêna a hrilh ang chiahin a hrilh ve ngei a rinawm. Nova chuan mite chu an dam khawchhuah theih nâna an tih ngaite a hrilh ngei ang. Jehova’n: “Lawngah chuan i lût tûr a ni,” tiin thu a pe a ni.—Genesis 6:13, 17, 18.

8. Jakoba chuan rinna chungchâng eng nge a sawi?

8 Jakoba pawhin rinna chungchâng a ziak bawk a. Tirhkoh Paula’n Hebrai mite hnêna lehkha a ziah hnu lawka a ziah a nih hmêl hle. Jakoba chuan: “I rinna chu i thiltih tel lovin mi entîr rawh, tin, keiin ka thiltihin ka rinna ka entîr ang che,” tiin a ziak a. (Jakoba 2:18) Ani chuan rinna nei tûr chuan, rin mai aia tam kan tih a ngai tih a sawi. Ramhuaite pawhin Pathian a awm tih an ring a, mahse Jehova rinna an nei lo. Chutih a hnêkin, nasa takin an dodâl zâwk a ni. (Jakoba 2:19, 20) Kawng leh lamah chuan, miin rinna a neih hian, thil ṭha tiin Pathian a tilâwm ang. Chutiang chiah chuan Abrahama’n a ti a ni. Jakoba chuan: “Min thlahtu Abrahama chuan a fapa Isaaka maichâm chunga a hlan lai khân thiltih avângin thiam a chang a ni lâwm ni? Rinna chuan a thiltih nên a thawk dûn a, tin, thiltih avângin a rinna chu a famkim ta tih i hria e,” tiin a ziak a. Ani chuan: “Thlarau tel lovin taksa chu thi a ni, chutiang bawkin thiltihte tel lovin rinna pawh chu thi a ni,” tiin thiltih tel lo rinna chu engmah lo mai a nih thu a sawi uar a ni.—Jakoba 2:21-23, 26.

9, 10. Fapa rinna kan nei tih awmzia chu eng nge ni?

9 Kum 30 chuang a liam hnu chuan Johana’n a Chanchinṭha leh lehkha thawn dang pathum a ziak a. Bible ziaktu dangte ang bawkin, Johana chuan rinna awmzia chu a hre thiam a. A thuziakah Sâpṭawnga “rinna” tia lehlin ṭhin Grik thumal chu vawi tam tak a hmang a ni.

Isua thu awihna hmangin Fapa kan ring

10 Entîr nân, Johana chuan: “Tupawh Fa ring apiangin chatuana nunna an nei tawh; nimahsela tupawh Fa thu âwih lo apiangin nunna an nei lo vang a, Pathian thinur an chungah a awm reng zâwk a ni,” tiin a sawi. (Johana 3:36) Fapa rinna nei tûr chuan, Isua thu kan awih tûr a ni. Dik takin, chatuana nunna hmu tûr chuan amah leh a Pa rinna kan neih a ngaih thu Isua’n a sawi fo tih Johana thuziak aṭangin kan hmu a ni.—Johana 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Thutak kan hriat avânga Jehova chunga kan lâwmzia engtin nge kan lantîr theih?

11 Jehova chuan amah leh a fapa chungchâng thutak hre thiam tûr leh an chunga rinna nei tûra min ṭanpui nân a thlarau thianghlim a hmang a. (Luka 10:21 chhiar rawh.) A thiltih zawng zawng avânga Jehova chunga kan lâwmzia engtin nge kan lantîr theih? Jehova chuan, “kan rinna siamtu leh tifamkimtu” Isua chu hmangin amah nêna inlaichînna min neihtîrnaah kan lâwm reng tûr a ni. (Hebrai 12:1, 2) Englai pawha Jehova hnêna ṭawngṭain leh a thu zirin kan rinna kan tichak reng tûr a ni.—Ephesi 6:18; 1 Petera 2:2.

Hun remchâng i neih apiangah mi dangte chanchin ṭha hrilhin i rinna lantîr rawh (Paragraph 12-na en rawh)

12. Rinna kan neih chuan eng nge kan tih ang?

 12 Jehova thutiamah rinna nghet tak kan nei tih chu thiltihin kan târ lang tûr a ni a. Entîr nân, mite chu Pathian Ram chanchin hrilhin, Isua hnungzui ni thei tûrin kan ṭanpui a ni. Chu bâkah, “mi zawng zawng chungah thil ṭha i ti ang u, rinna chhûngte zînga mi chungah i ti deuh ber ang u,” tih hi kan zâwm bawk a ni. (Galatia 6:10) Thil engmahin Jehova nêna kan inlaichînna tihchhiattîr kan duh loh avângin ‘mihring hlui chu a thiltihte chawpa hlîp tûrin’ theih tâwp kan chhuah a ni.—Kolossa 3:5, 8-10.

PATHIAN RINNA CHU KAN LUNGPHUM PENG PAKHAT A NI

13. “Pathian lama rinna” chu eng anga pawimawh nge a nih? Chu chu engtin nge Bible-in a târ lan a, engvângin nge?

13 Bible chuan: “Rinna lovin ama lâwmzâwng mi nih rual a ni lo; Pathian hnêna lo kal chuanin, ani chu a awm tih leh zawngtute hnêna lâwmman pêk hmang a ni tih rin tûr a ni,” tih a sawi a. (Hebrai 11:6) “Pathian lama rinna” chu Kristian dikte neih hmasak ber tûr zînga pakhat niin a sawi bawk. Chu chu kan “lungphûm” pêng pakhat a ni a. (Hebrai 6:1) Jehova nêna inlaichînna nei a, chumi vawng reng tûr chuan rinna mai bâkah, mize pawimawh dangte pawh kan neih a ngai a ni.—2 Petera 1:5-7 chhiar rawh; Juda 20, 21.

14, 15. Hmangaihna nêna khaikhin chuan rinna chu engtianga pawimawh nge a nih?

14 Bible ziaktute chuan rinna chu mize dang aiin an sawi tam a. Chu chuan rinna chu kan neih ngai mize pawimawh ber a ni a tihna a ni em?

15 Paula chuan rinna chu hmangaihna nên a khaikhin a. Heti hian a ziak a ni: “Tlâng sawn theihna khawp hial rinna famkim nei mah ila, hmangaihna ka neih si loh chuan engmah ka ni lo vang,” tiin. (1 Korinth 13:2) Isua chuan, ‘dân thua thupêk ropui ber’ chu Pathian hmangaihna a ni tih a sawi a. (Matthaia 22:35-40) Hmangaihna chuan Pathian tilâwm thei mize dang tam tak nei tûrin min ṭanpui a ni. Entîr nân, Bible chuan hmangaihnain “engkim a ring” tih a sawi a. Chuvângin, hmangaihna chuan Bible-a Pathian thu min  hrilh zawng zawng ring tûrin min ṭanpui a ni.—1 Korinth 13:4, 7.

16, 17. Rinna leh hmangaihna chungchâng Bible-in eng nge a sawi? Hêng mize pahnihah hian eng hi nge ropui zâwk, engvângin nge?

16 Rinna leh hmangaihna hi mize pawimawh tak an ni ve ve a, Bible ziaktute pawhin an târ lang kawp ṭhîn. Paula chuan a unaute chu ‘rinna leh hmangaihna âwmphaw ha’ tûrin a fuih a. (1 Thessalonika 5:8) Petera chuan Isua chungchângah: “Amah chu hmu ngai lo pawhin in hmangaih a, amah chu tûnah hmu lo mah ula in ring a,” tiin a ziak a ni. (1 Petera 1:8) Jakoba chuan a unau hriak thihte chu: “Pathianin he khawvêl thila retheite hi rinnaa hausa tûr leh, amah hmangaihtute hnêna a tiam ram chu luahtu tûrahte a ruat lo vem ni?” tiin a zâwt a. (Jakoba 2:5) Johana chuan ‘a Fapa Isua Krista hming ring a, . . . inhmangaih tawn hi,’ Pathian thupêk a ni tiin a ziak a ni.—1 Johana 3:23.

17 Paula chuan: “Chutichuan hêng pathum, rinna te, beiseina te, hmangaihna te hi a awm reng ang; tin, hêngahte hian a ropui ber chu hmangaihna hi a ni,” tiin a ziak bawk. (1 Korinth 13:13) Nakinah chuan khawvêl thar chungchânga Pathian thutiamte a thlen famkim tawh dâwn avângin, chu mi rinna chu kan neih a ngai tawh lo vang. Bible sawi nun hlimawm tak chu kan chên tawh dâwn a ni. Mahse, Pathian leh mite hmangaihna chu kan neih reng a ngai ang. Dik tak chuan, chu hmangaihna chu chatuanin a ṭhang chho reng dâwn a ni.

JEHOVA’N KAN RINNA MAL A SAWM

18, 19. Pathian mite’n tûn laiah rinna an neih avângin eng nge a rah chhuah, chu mi avânga chawimawi phû chu tu nge ni?

18 Tûn laia Jehova mite chuan Pathian Lalram chu an ringin, an thlâwp bawk a. An inhmangaih tawn bawk a ni. Chu chu an nun kawngah Pathian thlarau an inkaihhruaitîr vâng a ni. (Galatia 5:22, 23) Eng nge a rah chhuah? Khawvêl puma unau mi maktaduai riat chuangte chuan an kohhranah remna leh inpumkhatna an nei a. Rinna leh hmangaihna chu mize thiltithei tak tih a chiang hle.

19 He inpumkhatna hi Pathian ṭanpuina chauhva neih theih a ni a. Chumi avâng chuan ani chuan chawimawi a phû a ni. (Isaia 55:13) ‘Rinna avânga chhandam’ kan nih theih avângin a chungah kan lâwm tak zet a. (Ephesi 2:8) Jehova chuan mi tam tak chu amah rinna nei tûrin a ṭanpui zawm zêl a ni. Tichuan, a tâwpah, leilung pumpui hi kumkhuaa Jehova chawimawitu mi ṭha famkim, mi fel, leh mi hlim takte hlîrin a khat tawh ang! (ws16.10-E)